Rozhovor s ředitelem AG v České televizi

Téma: 

Ředitel Arcibiskupského gymnázia odpovídá na otázky redaktora Jakuba Pacnera o Otevírání škol v pořadu Studio ČT24 (od 12:48).

Přepis rozhovoru:

  • Návrat studentů do lavic.

Připravili jsme už s nějakým předstihem, na základě manuálu ministerstva školství pro žáky, rodiče i učitele stručné shrnutí postupu, který jsme od dnešního dne realizovali. Na testování jsme rozdělili třídy na dvě skupiny podle jazyků tak, abychom dodrželi všechna ta hygienická opatření, která ministerstvo školství a ministerstvo zdravotnictví od nás vyžaduje.

Samozřejmě první testování je trochu složitější. Potýkali jsme se s nefunkčními testy a s pozdními příchody, což vedlo k prodlužování testování o dalších 20 minut. Ale podařilo se nám nastavit základní režim tak, že v tuto chvíli mohou žáci fungovat v běžném režimu.

  • Na jak dlouho vydržíte s testy?

Dostali jsme celkem tisíc testů, aktuálně máme ve škole 120 žáků. Většina kolegů je již očkována druhou dávkou, takže testy využíváme skoro výhradně pro žáky. Předpokládáme, že vydržíme se současnou zásobou asi tři týdny.

  • Nastala nějaká situace, že rodič nesouhlasil s testováním?

S tím jsme se nesetkali, naopak byla celá řada žáků, kteří už přišli s testem, který si nechali udělat mimo školu v nějakém zdravotnickém zařízení, a nebo přišli s potvrzením, že prodělali onemocnění covid-19.

  • Co se týče hygienických opatření - nějaké novinky, nebo vše při starém?

Pravidelně probíhá dezinfekce prostor tříd. V každé třídě jsou rozprašovače s dezinfekcí proti covidu, žáci mají při pohybu ve škole zachovávat rozestupy, vždycky by měli mít roušku, nebo respirátor. Máme i roušky pro děti, které by měl problém s respirátorem. Učitelé jsou poučení, jak mají postupovat v případě projevu onemocnění.

  • Jak bylo náročné vytvořit plán, kdo bude doma a kdo prezenčně?

Vzhledem k tomu, že tento týden je zkrácený, protože ve středu a ve čtvrtek jsou přijímací zkoušky, tak jsme do školy poslali žáky tercií a kvart. Myslíme si, že žáci prim a sekund jsou nejvíce postiženi touto situací, protože primáni byli ve škole kolem dvou měsíců a nestačili se jako kolektiv stmelit. Počítáme pro ně v závěru roku se zopakováním seznamovacího kurzu jinou formou, než byl v září, a rádi bychom, aby se ten kolektiv stmelil.

  • Bude problematické dohnat výuku?

Prezenční výuku nemůže ta distanční nahradit. My jsme si na konci loňského školního roku rozdělili učivo na klíčové, doplňkové a učivo pro žáky speciálně nadané, protože jsme očekávali, že by tato situace mohla nastat. Chceme, aby všichni žáci ovládali základ, a nyní se budeme snažit nejdříve opakovat a pak přidat další blok, který je specifický pro žáky gymnázia.

  • Přijímací zkoušky.

Uchazeči musí na přijímací zkoušky přijít s negativním výsledkem testu, ne starším jednoho týdne, který si udělají v kmenových školách. A režim je obdobný jako při našem testování, budou malé skupiny žáků v jednotlivých třídách, jasně rozdělené množství dětí. Začínáme však zápasit s tím, že se někteří uchazeči odhlašují, protože jsou v karanténě nebo mají nějaké těžkosti způsobené touto situací. Mají však možnost využít náhradní termín, který je rámcově o měsíc později.

Galerie: 
Obrázek k článku Rozhovor s ředitelem AG v České televizi