Anotace seminářů pro školní rok 2021/2022 - aktualizováno

Téma: 

V systému seminářů dochází od tohoto roku k určitým změnám. Semináře by měly mít v jednotlivých ročnících jasně definovaný obsah, návaznost na seminář ve vyšším ročníku a vazbu k maturitní zkoušce. Pravidelně budou nabízeny základní semináře humanitní, jazykové a přírodovědné, k tomu pak pro vyšší ročníky také semináře rozšiřující, jejichž nabídka se může každý rok měnit.

Pro školní rok 2021/2022 si žáci budoucích kvint a sext volí ze základní nabídky jeden povinný seminář, septimáni dva. Oktaváni si volí čtyři, přičemž jeden z nich mohou volit i z nabídky rozšiřujících seminářů. (Pro žáky studující německý jazyk se počítá v povinné či nepovinné formě se seminářem k DSD v septimě a oktávě, ten je v sextě nahrazen konverzací z německého jazyka.)

Níže uvedená nabídka seminářů obsahuje charakteristiky a specifikace seminářů včetně ročníků, pro které jsou semináře určeny.

Semináře projdou soutěží o zájem studentů. Studenti si elektronicky zapíší semináře podle vlastní volby. Počet žáků přihlášených do semináře je omezen.

Další semináře, které bude možné volit jako nepovinné předměty (Sbor a orchestr, Divadelní seminář, Konverzace v AJ, Španělština pro nešpanělštináře aj.), budou pro všechny ročníky nabízeny později, mimo přihlašovací systém.

Počítáme s otevřením cca 45 seminářů. O jejich otevření bude rozhodovat počet přihlášených žáků.

Volba semináře je pro daný školní rok závazná! Změna je možná pouze z vážných důvodů v pololetí, a to na základě souhlasu ředitele (viz školní řád AG), proto vybírejte uvážlivě!

 

CJ1: Úvod do jazykovědy

Učitel: K. Mikulka

Ročníky: kvinta

Typ: základní

Kapacita: max 20 žáků

Anotace: Tento seminář je určen těm z vás, kteří mají zájem prohlubovat svoje chápání jazyků.

V prvním pololetí se zaměříme na někteří živé slovanské jazyky, zejména na polštinu, ruštinu, makedonštinu, bulharštinu a skončíme srbštinou. Naučíme se číst a psát azbuku, budeme se věnovat čtení a poslechu slov. jazyků s cílem alespoň orientačně porozumět a srovnat s češtinou. V plánu jsou také setkání s rodilými mluvčími zmíněných jazyků a kdoví jestli ne i vaření s Makedonci.

Ve druhém pololetí budeme zkoumat vztah současných slov. jazyků a staroslověnštiny, poučíme se o tom, jak se dělá etymologie a jestli je možné rekonstruovat původní prajazyk a jak vypadala civilizace starých Slovanů a původních Indoevropanů. Budeme se zabývat otázkou kontaktu dvou jazyků z různých skupin (např. češtiny a němčiny). Bude-li to možné, navštívíme některou z nářečně výrazných oblastí (např. Slovácko) a setkáme se s rodilými mluvčími.

Seminář je vhodnou přípravou pro další studium jazykovědných oborů a bystřením teoretického i praktického myšlení v oblasti jazyků. 

CJ2: Starší literatura ve filmu a literární toulky

Učitel: M. Roháčková

Ročníky: septima

Typ: základní

Kapacita: max 20 žáků

Anotace: Navštívíme kouty nejen staré Prahy spjaté s literárními díly i autory. Zhlédneme pár zfilmovaných děl a srovnáme je s literární předlohou.

Částečná úprava seznamu děl podle přání zúčastněných probíhá na prvním semináři, zaměřili bychom se na literaturu vzniklou do 2. světové války.

Smyslem je pomoci hlouběji pochopit dílo v kontextu dobovém i uměleckém a dále práce s původním textem z literárního díla. Díla budou korespondovat s nabídkou ve školním seznamu literatury plánovaném k maturitě.

Seminarista pro ostatní zpracuje jedno literární dílo a poreferuje o něm, dále se účastní vycházek, rozborů textů a diskusí nad ostatními díly.

 

CJ3: Česká a světová literatura ve filmu

Učitel: M. Roháčková

Ročníky: oktáva

Typ: základní

Kapacita: max 20 žáků

Anotace: Seminář je založen na srovnávání literárního a filmového díla, stěžejní část filmových zpracování pochází ze 60. let.

Částečná úprava seznamu děl podle přání zúčastněných probíhá na prvním semináři, zaměřili bychom se na literaturu vzniklou od 2. světové války, a to převážně českou. Také na filmová zpracování autorů z české nové vlny. Smyslem je pomoci hlouběji pochopit dílo v kontextu dobovém i uměleckém a dále práce s původním textem z literárního díla. Smyslem je také poznat širší spektrum literárních děl. Díla korespondují s nabídkou ve školním seznamu literatury k maturitě 2021/2022.

Každý seminarista pro ostatní zpracuje jedno literární dílo a poreferuje o něm, dále se účastní rozborů textů a diskusí nad díly ostatními.

 

CJ4: Seminář z české a světové literatury

Učitel: M. Moravcová

Ročníky: oktáva

Typ: rozšiřující

Kapacita: max 20 žáků

Anotace: Seminář je určen primárně těm, kdo chtějí "školně" maturovat z předmětu Česká a světová literatura.

Stanovíme společně okruhy, dočteme, co nás bude zajímat.

V semináři byste měli pracovat na své maturitní práci.

 

AJ1: Taboos and Issues

Učitel: M. Moravcová

Ročníky: kvinta

Typ: základní

Kapacita: max 15 žáků

Anotace: Nudí vás již všechna ta gramatika a témata, která se v jazykových učebnicích neustále opakují? Rádi byste si prohloubili své konverzační a prezentační dovednosti? V tom případě zvažte tento seminář.

V semináři Taboos and Issues se v obou pololetích budeme zabývat tématy, která jsou mnohdy považována za kontroverzní či těžká. Mohou to být témata jako nadávky a politicky korektní jazyk, lidská práva a práva zvířat, HIV a AIDS problematika, eutanazie, závislosti, síla médií, sexuální menšiny či šikana.

Jako inspirace a zdroj nám poslouží příručka Taboos and Issues, v hodině budeme také používat filmy, písničky, novinové články a podobně.

Známku ze semináře získáte za krátkou skupinovou prezentaci a několik krátkých psaných textů.

Co potřebujete k zápisu do semináře? Chuť a odvahu mluvit, vyjádřit svůj názor, ochotu diskutovat. Vyžadovaná úroveň angličtiny zájemců je pre-intemediate/intermediate.

 

AJ2: FCE 1

Učitel: M. Moravcová

Ročníky: sexta

Typ: základní

Kapacita: max 15 žáků

Anotace: Seminář FCE 1 je pochopitelně určen především těm, kdo se chystají skládat FCE zkoušku (pokud ji zvládnete na A či B, můžete si jí nahradit školní maturitu z AJ, případně se nechat uvolnit z výuky AJ a nechat si angličtinu uznat!), ale i těm, kdo cítí potřebu procvičovat gramatiku a všelijaké specifické FCE related skills.

Listening! Reading comprehension! Use of English!

Writing! Strukturované essays, reviews, articles, mails, letters a podobně.

 

AJ3: FCE 2

Učitel: M. Moravcová

Ročníky: septima

Typ: základní

Kapacita: max 15 žáků

Anotace: Seminář FCE 2 je volným pokračováním semináře FCE 1. Je otevřen těm, kdo chtějí pokračovat v FCE 1 i těm, kdo se chtějí nově přidat. Jde o cílenou přípravu na složení zkoušky FCE, opakuje se gramatika a procvičují specifické testové dovednosti - Reading, Listening, Use of English a Writing.

 

AJ4: CAE 1 (od začátku)

Učitel: J. Váňa

Ročníky: septima, oktáva

Typ: základní

Kapacita: max 15 žáků

Anotace: Seminář je primárně zacílen připravit své studenty na složení zkoušky Cambridge English: Advanced - a to jak po stránce obsahové, tak po stránce formální. V rámci kurzu studenti mají jedinečnou příležitost zopakovat si či doosvojit si gramatické struktury úrovně C1, na této úrovni si rovněž rozšířit různé aspekty slovní zásoby (idiomy, frázová slovesa, kolokace atd.) a rozšířit si na tuto úroveň své Language Skills - listening, reading, speaking a zvláštní pozornost bude věnována writing skills. Hodiny budou rovněž průběžně doplňovány jednotlivými částmi tzv. mock-testů (testy nanečisto - důvodem je, že kurz je plánován jako dvouletý, ovšem aby i po prvním roce student věděl, jak úrovňově "na tom" je, zda je na zkoušku připraven již po prvním roce kurzu) a dle potřeb studentů dalšími materiály pro důkladnější procvičení témat, která v rámci kurzu vyplynou jako problematická. Kurz je rovněž velmi dobrou volbou jako opakování gramatiky a slovní zásoby na úrovni C1, tedy částečně přesahující úroveň školní maturity, anebo pro ty studenty, kteří prostě chtějí o něco více, než co poskytují učebnice v běžných hodinách. učebnice: Bell, Jan - Gower, Roger: Advanced Expert Coursebook, Pearson 2014-2017. (pro tento školní rok plánovaný rozsah Module 1-5, možná více) pozn. Nejste-li si jisti, zda je Vaše jazyková úroveň pro kurz vhodná, zastavte se u mě na konzultaci či mě kontaktujte emailem (vana@arcig.cz), či nejlépe se zeptejte Vašeho angličtináře.

 

AJ5: CAE 2 (pokračování)

Učitel: J. Váňa

Ročníky: septima, oktáva

Typ: základní

Kapacita: max 30 žáků

Anotace: V tomto případě se jedná o pokračování přípravného kurzu z minulého roku. Seminář je primárně zacílen rovněž připravit své studenty na složení zkoušky Cambridge English: Advanced - a to jak po stránce obsahové, tak po stránce formální.

V rámci kurzu studenti mají jedinečnou příležitost zopakovat si či doosvojit si gramatické struktury úrovně C1, na této úrovni si rovněž rozšířit různé aspekty slovní zásoby (idiomy, frázová slovesa, kolokace atd.) a rozšířit si na tuto úroveň své Language Skills - listening, reading, speaking a zvláštní pozornost bude věnována writing skills. Hodiny budou rovněž průběžně doplňovány jednotlivými částmi tzv. mock-testů (testy nanečisto - důvodem je, že kurz je plánován jako dvouletý, ovšem aby i po prvním roce student věděl, jak úrovňově "na tom" je, zda je na zkoušku připraven již po prvním roce kurzu) a dle potřeb studentů dalšími materiály pro důkladnější procvičení témat, která v rámci kurzu vyplynou jako problematická.

Kurz je rovněž velmi dobrou volbou jako opakování gramatiky a slovní zásoby na úrovni C1, tedy částečně přesahující úroveň školní maturity, anebo pro ty studenty, kteří prostě chtějí o něco více, než co poskytují učebnice v běžných hodinách. učebnice: Bell, Jan - Gower, Roger: Advanced Expert Coursebook, Pearson 2014-2017. (pro tento školní rok plánovaný rozsah Module 6-10, možná více) pozn.

Nejste-li si jisti, zda je Vaše jazyková úroveň pro kurz vhodná, zastavte se u mě na konzultaci či mě oslovte emailem, či nejlépe se zeptejte Vašeho angličtináře. 

AJ6: Windows on the English speaking world

Učitel: H. Šiprová

Ročníky: oktáva

Typ: základní

Kapacita: max 15 žáků

Anotace: Windows on the English speaking world je seminář rozšiřující výuku reálií anglicky mluvících zemí pomocí práce s autentickými materiály. Hlavními tématy jsou vybrané kapitoly z historie a umění anglicky mluvících zemí, kolonialismus a postkoloniální svět, a současné dění. Cílem je rozvíjet vědomostní i jazykové schopnosti, svým zaměřením je seminář vhodný zejména pro budoucí studenty a studentky humanitních směrů, například lingvistiky, politologie, nebo žurnalistiky.

 

NJ1: Německý diplomní seminář (7.A, AJ1)

Učitel: německý lektor / zkušený český pedagog

Ročníky: septima

Typ: základní

Kapacita: max 20 žáků

Anotace: Náplní semináře je systematická příprava ke zkoušce DSD II. Specifika slohové práce - požadovaná struktura, analýza grafu, příprava PPP, výběr vhodného tématu ke zkoušce. Kdo si seminář nezvolí, může ho mít jako nepovinný.

 

NJ2: Německý diplomní seminář (7.A, AJ2)

Učitel: německý lektor / zkušený český pedagog

Ročníky: septima

Typ: základní

Kapacita: max 20 žáků

Anotace: Náplní semináře je systematická příprava ke zkoušce DSD II. Specifika slohové práce - požadovaná struktura, analýza grafu, příprava PPP, výběr vhodného tématu ke zkoušce. Kdo si seminář nezvolí, může ho mít jako nepovinný.

 

NJ3: Německý diplomní seminář (7.B)

Učitel: německý lektor / zkušený český pedagog

Ročníky: septima

Typ: základní

Kapacita: max 20 žáků

Anotace: Náplní semináře je systematická příprava ke zkoušce DSD II. Specifika slohové práce - požadovaná struktura, analýza grafu, příprava PPP, výběr vhodného tématu ke zkoušce. Kdo si seminář nezvolí, může ho mít jako nepovinný.

 

NJ5: Německý diplomní seminář (8.A, AJ1)

Učitel: německý lektor / zkušený český pedagog

Ročníky: oktáva

Typ: základní

Kapacita: max 20 žáků

Anotace: Cílem semináře je úspěšné završení osmileté přípravy ke zkoušce DSD II. Během klíčového prvního pololetí studenti pod vedením pedagoga dokončí seminární práci a připraví prezentaci zvoleného tématu. Součástí výuky je práce s poslechovými texty, nácvik krátkých referátů na základě zadaných bodů, zvládnutí kompetencí potřebných pro písemnou i ústní zkoušku. Kdo si seminář nezvolí, může ho mít jako nepovinný.

 

NJ6: Německý diplomní seminář (8.A, AJ2)

Učitel: německý lektor / zkušený český pedagog

Ročníky: oktáva

Typ: základní

Kapacita: max 20 žáků

Anotace: Cílem semináře je úspěšné završení osmileté přípravy ke zkoušce DSD II. Během klíčového prvního pololetí studenti pod vedením pedagoga dokončí seminární práci a připraví prezentaci zvoleného tématu. Součástí výuky je práce s poslechovými texty, nácvik krátkých referátů na základě zadaných bodů, zvládnutí kompetencí potřebných pro písemnou i ústní zkoušku. Kdo si seminář nezvolí, může ho mít jako nepovinný.

 

NJ7: Německý diplomní seminář (8.B, AJ1)

Učitel: německý lektor / zkušený český pedagog

Ročníky: oktáva

Typ: základní

Kapacita: max 20 žáků

Anotace: Cílem semináře je úspěšné završení osmileté přípravy ke zkoušce DSD II. Během klíčového prvního pololetí studenti pod vedením pedagoga dokončí seminární práci a připraví prezentaci zvoleného tématu. Součástí výuky je práce s poslechovými texty, nácvik krátkých referátů na základě zadaných bodů, zvládnutí kompetencí potřebných pro písemnou i ústní zkoušku. Kdo si seminář nezvolí, může ho mít jako nepovinný.

 

NJ8: Německý diplomní seminář (8.B, AJ2)

Učitel: německý lektor / zkušený český pedagog

Ročníky: oktáva

Typ: základní

Kapacita: max 20 žáků

Anotace: Cílem semináře je úspěšné završení osmileté přípravy ke zkoušce DSD II. Během klíčového prvního pololetí studenti pod vedením pedagoga dokončí seminární práci a připraví prezentaci zvoleného tématu. Součástí výuky je práce s poslechovými texty, nácvik krátkých referátů na základě zadaných bodů, zvládnutí kompetencí potřebných pro písemnou i ústní zkoušku. Kdo si seminář nezvolí, může ho mít jako nepovinný.

 

FJ1: Příprava na zkoušku DELF B1

Učitel: S. Šmelhausová

Ročníky: kvinta, sexta

Typ: základní

Kapacita: max 15 žáků

Anotace: Cílem semináře je dlouhodobá a systematická příprava na zkoušku DELF B, které studenty na konci studia a v možném pomaturitním studiu čekají. Příprava bude primárně zaměřena na psaný projev, poslech a porozumění textu.

 

FJ2: Příprava na zkoušku DELF B2

Učitel: S. Šmelhausová

Ročníky: septima, oktáva

Typ: základní

Kapacita: max 15 žáků

Anotace: Cílem semináře je dlouhodobá a systematická příprava na zkoušku DELF B2, které studenty na konci studia a v možném pomaturitním studiu čekají. Příprava bude primárně zaměřena na psaný projev, poslech a porozumění textu.

 

SJ1: Příprava na zkouška DELE escolar A2-B1

Učitel: K. Zlesaková

Ročníky: kvinta

Typ: základní

Kapacita: max 15 žáků

Anotace: Systematický přehled veškeré použité gramatiky, vzorové testy na procvičení, prezentace témat nezbytných pro zkoušku DELE escolar A2-B1

 

SJ2: Konverzace ŠJ

Učitel: P. Lukešová

Ročníky: sexta

Typ: základní

Kapacita: max 15 žáků

Anotace: Seminář nabízí prostor k prohloubení konverzačních a prezentačních dovedností. Podíváme se na kulturní a geografické zajímavosti z hispánského světa, dotkneme se i historie Latinské Ameriky a Španělska. Budete mluvit, komentovat a získávat větší jistotu při vašem projevu.

 

SJ3: Příprava na zkouška DELE escolar B2

Učitel: D. Marchionni

Ročníky: septima

Typ: základní

Kapacita: max 15 žáků

Anotace: Systematický přehled veškeré použité gramatiky, vzorové testy na procvičení, prezentace témat nezbytných pro zkoušku DELE escolar B2.

 

SJ4: Španělština - příprava na maturitní zkoušky

Učitel: D. Marchionni

Ročníky: oktáva

Typ: základní

Kapacita: max 15 žáků

Anotace: 20 maturitních témat, vzorové testy na procvičení, reálie španělsky mluvících zemí.

 

SJ5: ŠPANĚLŠTINA PRO NEŠPANĚLŠTINÁŘE I

Učitel: K. Zlesaková

Ročníky: oktáva

Typ: rozšiřující

Kapacita: max 15 žáků

Anotace: Seminář je určen pro nešpanělštináře, kteří chtějí začínat se španělštinou od nuly.

 

SJ6: ŠPANĚLŠTINA PRO NEŠPANĚLŠTINÁŘE II

Učitel: P. Lukešová

Ročníky: oktáva

Typ: rozšiřující

Kapacita: max 15 žáků

Anotace: Seminář je určen těm, kteří v letošním školním roce navštěvují seminář španělštiny pro začátečníky a chtějí v příštím školním roce pokračovat.

 

SJ7: ŠPANĚLŠTINA PRO NEŠPANĚLŠTINÁŘE III

Učitel: D. Marchionni

Ročníky: oktáva

Typ: rozšiřující

Kapacita: max 15 žáků

Anotace: Seminář je určen těm, kteří v letošním školním roce navštěvují seminář španělštiny podruhé a chtějí v příštím školním roce pokračovat.

 

LJ1: Seminář z latiny

Učitel: J. Kaderová

Ročníky: oktáva

Typ: základní

Kapacita: max 15 žáků

Anotace: V semináři se budeme vedle sumarizování a prohlubování dovedností z latinské gramatiky věnovat především překládání originálních i upravených textů z různých období. Na jejich základě a díky studiu sekundární literatury si studenti podstatně rozšíří znalosti z antických i středověkých reálií a literatury. Předpokladem úspěšného absolvování semináře je nejen aktivní účast studentů na hodinách, ale také jejich skupinová i samostatná práce. Výběr textů i témat může být přizpůsoben zájmům přihlášených studentů.

 

M1: Matematický seminář pro kvinty

Učitel: K. Jaroušová

Ročníky: kvinta

Typ: základní

Kapacita: max 20 žáků

Anotace: Seminář je vhodný především pro studenty, kteří se chtějí v budoucnu věnovat zejména studiu matematiky, informatiky nebo i dalších technických oborů. Poskytne pevné základy v oblasti:

1. Výrokové logiky a důkazů, které slouží jako nástroj pro výstavbu vysokoškolské matematiky (axiomů, definic, vět a jejich důkazů).

2. Množin a zobrazení, u kterých si vysvětlíme rozdíly mezi spočetnými a nespočetnými množinami a tzv. mohutnost množiny.

3. Teorie čísel, kde se například seznámíme s binární nebo šestnáctkovou poziční soustavou.

4. Rovnic a jejich soustav, které se naučíme řešit pomocí tzv. matic. 

M2: Matematický seminář pro sexty

Učitel: Z. Vavřín

Ročníky: sexta

Typ: základní

Kapacita: max 20 žáků

Anotace: Motto: Výrok "Na AG existují matematicky talentovaní studenti." je více než pravdivý!

Podrobnější osnovy semináře naleznete na www.arcig.cz, v sextě obsahují tři významná témata:

1. Lineární algebru (soustavy rovnic a matice, algoritmy řešení, determinanty, aplikace). 2. Komplexní čísla. 3. Limity. Téma komplexních čísel patří mezi významná SŠ témata, ale na AG se nevejde do osnov běžné matematiky, proto je zařazeno alespoň v semináři. Téma limit je užitečnou přípravou na seminář septim, kde na ně navazují derivace a integrály. Všechna tři uvedená témata velmi usnadní těm studentům, kteří budou mít matematiku i v rámci VŠ studia, úspěšné zvládnutí prvního ročníku.

 

M3: Matematický seminář pro septimy

Učitel: Z. Lauschmann

Ročníky: septima

Typ: základní

Kapacita: max 20 žáků

Anotace: Motto: Pojďme aspoň nahlédnout do podivuhodného světa vyšší matematiky!

Seznámíme se s pojmy limita funkce, derivace, neurčitý a určitý integrál. Poznáme smysl a využití derivací a integrálů v geometrii a ve fyzice. Bude to mírně náročné, ale krásné.

Neocenitelný přínos má tento seminář pro všechny, které na vysoké škole čeká matematika - základy diferenciálního a integrálního počtu potkají hned v 1.semestru a je zásadní výhodou už o tom něco vědět z gymnázia.

 

M4: Deskriptivní geometrie

Učitel: K. Steinerová

Ročníky: septima, oktáva

Typ: základní

Kapacita: max 20 žáků

Anotace: Seminář je vhodný pro studenty, kteří uvažují o studiu na fakultách technického směru (fakulta architektury, stavební, strojní) a uměleckých s výtvarným zaměřením.

Seznámíme se s metodami zobrazování prostorových útvarů (kótované a Mongeovo promítání), budeme se zabývat řezy těles a rozvíjet prostorovou představivost.

Z důvodu absence tohoto předmětu na většině středních škol je právě neznalost základů deskriptivní geometrie jedním z hlavních problémů při studiu v prvním ročníku na technických vysokých školách.

 

M5: Matematický seminář pro oktávy ke státní maturitě

Učitel: Z. Lauschmann

Ročníky: oktáva

Typ: základní

Kapacita: max 40 žáků

Anotace: Motto: zvládli to jiní, zvládnu to také!

Příklady v didaktických testech z matematiky nebývají těžké, ale vyžadují opravdu dobré pochopení dané látky. Při počtu cca 25 úloh z rozmanitých témat jde i o čas a k rychlé orientaci v zadání je třeba mít spolehlivý nadhled a zejména zkušenost. Příprava na tuto zkoušku tedy musí zahrnout jednak velké množství příkladů, jednak upozorňování na souvislosti mezi různými tematickými celky; pozornost je však třeba věnovat i strategii a formální stránce zápisu řešení. A právě toto všechno si klade za cíl náš seminář.

 

M6: Matematický seminář pro oktávy k profilové maturitě

Učitel: Z. Lauschmann

Ročníky: oktáva

Typ: základní

Kapacita: max 20 žáků

Anotace: Shrnutí a systemizace učiva matematiky vyššího gymnázia, s poukazem na analogie a souvislosti a se zřetelem k profilové maturitě z matematiky.

Témata: výroky, důkazy, množiny, dělitelnost, čísla, výrazy, rovnice a nerovnice, soustavy rovnic a nerovnic, funkce, kombinatorika, pravděpodobnost, planimetrie, trigonometrie, stereometrie, vektory, analytická geometrie, komplexní čísla, posloupnosti a řady, limita a spojitost, derivace funkce, neurčitý a určitý integrál

 

IV1: Seminář z programování

Učitel: M. Španěl

Ročníky: septima, oktáva

Typ: základní

Kapacita: max 15 žáků

Anotace: Seminář programování v pythonu pro středně pokročilé se zaměřením na základy umělé inteligence. Projdeme základy inteligentních agentů (formou umělé inteligence do her), počítačového vidění (neboli automatické interpretace obrazu) a strojového učení. Seminář vyvrcholí individuálním nebo týmovým projektem dle vaší volby.

 

IV2: Seminář IVT

Učitel: V. Nulíček

Ročníky: oktáva

Typ: základní

Kapacita: max 20 žáků

Anotace: Seminář je určen zejména pro studenty oktáv, kteří chtějí maturovat z předmětu Informatika a výpočetní technika, a pro studenty, kteří studovat vysokou školu se zaměřením na informatiku. Dále pro ty studenty, kteří si chtějí v daném oboru rozšířit své znalosti a praktické dovednosti.

Jednotlivé hodiny semináře jsou zaměřeny na opakování a rozšíření látky z jednotlivých oborů informatiky podle jednotlivých maturitních okruhů. Studenti si zopakují jak teoretické znalosti, které se naučili během jednotlivých ročníků výuky IVT na naší škole, tak budou zpracovávat i některé praktické příklady v těch aplikacích, kde je to od nich požadováno při maturitní zkoušce. V rámci časových možností si studenti rozšíří své vědomosti i nad rámec osnov jednotlivých ročníků, aby byli dobře připraveni i pro studium VŠ daného oboru.

 

D1: Vybrané kapitoly ze starších dějin

Učitel: P. Beneš

Ročníky: sexta

Typ: základní

Kapacita: max 20 žáků

Anotace: specialisace: KAŽDODENNÍ ŽIVOT V ČESKÝCH ZEMÍCH

Cílem předmětu je rozšířit poznatky studentů o dějiny každodennosti, přiblížit jim běžný život jednotlivých společenských vrstev tří národnostních skupin – české, německé a židovské – obývajících v minulosti prostor Zemí Koruny české. V semináři budou mít příležitost seznámit se s tím, jak svůj život prožívali příslušníci šlechtického stavu, duchovenstva, měšťanstva, či venkovské obyvatelstvo, poznat různé zvyky, výroční obyčeje, obydlí, tradiční řemesla, zemědělství apod. Každý student v rámci předmětu vytváří seminární práci na téma, které si sám zvolí; v ní prokáže schopnost pracovat s odbornou literaturou a historickými prameny

 

D2: Vybrané kapitoly z novějších dějin

Učitel: J. Ginzelová

Ročníky: septima

Typ: základní

Kapacita: max 20 žáků

Anotace: specialisace: VYBRANÉ KAPITOLY Z ČESKÝCH A SVĚTOVÝCH DĚJINY 19. A 20. STOLETÍ

Srdečná dohoda, „-ismy“ týkající společenského a politického života, Rerum novarum, Tříkrálová deklarace, Drang nach Osten, eugenika, Lebensborn, Marshallův plán, Montánní unie, Wirtschaftswunder, Napalm girl, Zátoka Sviní, Tokio 1964, tank číslo 23, trabant, wartburg, gulášový socialismus, šumperák, Husákovy děti, Televarieté, Ein Kessel buntes, перестро́йка a... mnoho dalšího.

Seminář se zaměří na vybrané kapitoly z českých a světových dějin 19. a 20. století. Jednotlivá témata lze po domluvě a dle zájmu frekventantů (do)vybrat. K prohloubení znalostí budeme využívat dokumentární materiály, texty, obrazový materiál.

„Dějiny lidstva nejsou ničím jiným než dramatickým zápasem toho lepšího v nás s tím horším v nás.“

(Václav Havel)

 

D3: Maturitní seminář z dějepisu

Učitel: J. Váňa

Ročníky: oktáva

Typ: základní

Kapacita: max 20 žáků

Anotace: Maturitní seminář je určen pro všechny studenty oktáv, kteří se rozhodli maturovat z dějepisu, popřípadě i pro ty, kteří sice maturovat nechtějí, ale potřebují si učivo základních kurzů dějin systematizovat a utřídit.

Maturitní seminář si primárně klade dva cíle:

1) příprava a zpracování maturitní práce z dějepisu, kdy studenti jsou postupně a systematicky vedeni k osvojení formy a zpracování obsahu maturitní práce – studenti se naučí vybrat a zpracovat literaturu, správně citovat a též zkomponovat odborný text historického zaměření, příprava a zpracování práce jsou rozděleny do několika na sebe navazujících postupných kroků, součástí seminářů je též simulace obhajoby maturitní práce

2) zopakování a systematizace učiva základních kurzů českých a světových dějin, studenti formou presentací opakují jednotlivá téma a postupně si tak zpracovávají maturitní témata k samotné maturitě, součástí jednotlivých seminářů je též simulace maturitní zkoušky 

PR1: Přírodovědný seminář pro kvinty

Učitel: I. Chlebounová + L. Bernard

Ročníky: kvinta

Typ: základní

Kapacita: max 20 žáků

Anotace: Proč se kulička skutálí z kopce rychleji než váleček? Jakou rychlostí létají broky ze vzduchovky? Proleze vejce hrdlem láhve? Kde se dá ulovit živý nezmar? Baví vás chemie, biologie, fyzika? Chcete experimentovat, chodit do terénu a přicházet věcem na kloub? Zkusíte navrhnout svůj vlastní přírodovědný projekt? V semináři si užijete pokusy a prohloubíme také látku z běžných hodin. Bude to stát za to.

 

PR2: Přírodovědný seminář pro sexty

Učitel: I. Chlebounová + J. Jirků

Ročníky: sexta

Typ: základní

Kapacita: max 20 žáků

Anotace: Fascinují vás přírodní vědy a chybí vám jejich větší propojení s běžným životem? Zajímají vás ekologické problémy? Budeme jezdit na naftu, vodík nebo elektřinu? Chcete si vyzkoušet rolové hry při jejich řešení? Láká vás měření v terénu nebo v laboratoři, vyhodnocení dat a návrh vlastního badatelského projektu zakončeného žákovskou konferencí? Chtěli byste navštívit výzkumné pracoviště? Nebo zažít program Globe? Pak je tento seminář právě pro vás.

 

ZS1: Kvintesence práva

Učitel: T. Pešek

Ročníky: kvinta

Typ: základní

Kapacita: max 20 žáků

Anotace: Chcete vědět, jaká je podobnost mezi právníky a rytíři Jedi? A co vlastně takový právník dělá? Zvu vás na společnou projížďku ústavním, trestním, občanským a pracovním právem. Že se budeme nazpaměť učit paragrafy?! Rozhodně ne! My si totiž právo vyzkoušíme na vlastní kůži v simulovaných soudních jednáních, budeme řešit praktické situace a možná si popovídáme se zástupci soudu, s advokátem, notářem nebo soudním exekutorem.

 

ZS2: Svět v pohybu

Učitel: T. Pešek

Ročníky: sexta

Typ: základní

Kapacita: max 20 žáků

Anotace: "Je třeba žít s přesvědčením, že jsme se nenarodili pro jeden kout, ale že celý tento svět je naší vlastí." To řekl Seneca. Platilo to kdysi a platí to ještě více dnes. Co je vlastně globalizace? Hrozí přelidnění? Je migrace problém? A jak s tím souvisí chudoba, životní prostředí a mezinárodní politika? Možná neobjevíme, jak vyřešit všechny problémy lidstva, ale můžeme se společně pokusit jim alespoň porozumět.

 

ZS3: Pedagogicko-psychologický seminář

Učitel: J. Hajíček

Ročníky: septima, oktáva

Typ: základní

Kapacita: max 20 žáků

Anotace: Seminář bude zaměřen na vybrané aktuální otázky psychologie. Budeme přemýšlet o psychologii a jejím ukotvení v širším rámci společenských věd. Druhým velkým tématem semináře bude pedagogika jako věda - disciplína ve škole sice prakticky realizovaná, nikoli však teoreticky reflektovaná.

Seminář se zaměří i na teoreticko-metodologickou stránku společenských věd, protože se zaměří i na techniky a možnosti sociálně-vědního výzkumu.

Cílem semináře je proto především milým a vlídným způsobem rozšířit a doplnit poznatky získané v hodinách ZSV.

 

ZS5: Rozšiřující seminář ze ZSV

Učitel: J. Hajíček, T. Pešek

Ročníky: oktáva

Typ: základní

Kapacita: max 40 žáků

Anotace: Cíl semináře je jednoduchý a prostý: skrze zevrubné opakování a rozšíření učiva připravit studenty ke

složení maturitní zkoušky ze základů společenských věd a zároveň jim pomoci se psaním maturitní práce, jejíž obhajoba je

nedílnou a povinnou součástí maturitní zkoušky ze základů společenských věd.

 

ZF: Seminář z filosofie

Učitel: D. Vejvodová, B. Hollmannová

Ročníky: septima, oktáva

Typ: základní

Kapacita: max 20 žáků

Anotace: Filosofický seminář bude založen na pravidelné domácí četbě především z děl moderních autorů. Výuka je vedena formou krátkých výkladů a následné diskuse nad texty. Časté jsou také návštěvy externích přednášejících.

Součástí semináře bude intenzivní práce na maturitních seminárních pracích. Účast maturantů ze Základů filosofie se předpokládá.

 

FY1: Fyzika pro zvídavé

Učitel: J. Rezek

Ročníky: septima

Typ: základní

Kapacita: max 20 žáků

Anotace: Motto – Architektura světa je geniální a my to pochopíme!

Poznatky získané v semináři jsou nezbytné pro další studium oborů, jejichž součástí je i fyzika.

Zákony a vzorce se neučím nazpaměť, ale chápu logiku, vztahy, souvislosti.

Cílem semináře je doplnění a hlubší pochopení základních poznatků učiva osnov, příprava na maturitu a další studium na VŠ.

 

FY2: Seminář z fyziky - oktáva

Učitel: J. Rezek

Ročníky: oktáva

Typ: základní

Kapacita: max 20 žáků

Anotace: Seminář je zaměřený na propojování a prohloubení fyzikálních a matematických poznatků a schopnost jejich aplikace v neobvyklých úlohách. Je určený žákům, kteří si zvolili maturitu z fyziky nebo chtějí svoje poznatky z fyziky rozšířit a shrnout pro následné vysokoškolské studium.

 

CH1: Septimánský chemický seminář

Učitel: I. Chlebounová

Ročníky: septima

Typ: základní

Kapacita: max 20 žáků

Anotace: Nestačí vám základní učivo z chemie probírané v hodinách, ale stojíte o to rozšířit své vědomosti v tomto oboru? Uvědomujete si, že abstraktní myšlení a logické uvažování je třeba pravidelně trénovat? Rádi byste sami určovali témata, kterým věnujeme více času? V tomto semináři budete mít možnost zkusit si napsat práci a proniknou tak hlouběji do tématu, který si sami zvolíte.

 

CH2: Maturitní seminář z chemie

Učitel: I. Chlebounová

Ročníky: oktáva

Typ: základní

Kapacita: max 20 žáků

Anotace: Rozhodli jste se maturovat z chemie a potřebujete systematickou přípravu? Chcete utřídit své chemické vědomosti a prohloubit své logické uvažování? Potřebujete trénovat svůj ústní projev v oblasti přírodních věd? Pak je tento seminář určen pro vás.

 

BI1: Rozšiřující seminář z biologie

Učitel: K. Landová

Ročníky: septima, oktáva

Typ: základní

Kapacita: max 20 žáků

Anotace: Seminář je z větší části zaměřen na zoologii. Kromě systematické zoologie bude součástí semináře poznávání živočichů, jejich ekologie a etologie, ochrana přírody u nás i ve světě, zoogeografie, chráněné, ohrožené druhy, druhy invazivní aj. Důraz bude kladen více na faunu ČR, z cizokrajných druhů budou vybrány nejvýznamnější zástupci z různých částí planety. V hodinách budou pravidelně využívány prezentace a krátká videa.

Součástí semináře bude též ekologie stanovišť (částečně probíraná v septimách) s nejvýznamnějšími živočišnými a rostlinnými druhy.

Na základě přání studentů je po dohodě možno (v rámci časových možností) zařadit i jiná témata, která byla v klasických hodinách probrána jen okrajově nebo z časových důvodů vůbec, včetně těch, která nejsou součástí maturitních okruhů, ale mohou se vyskytnout u přijímacích zkoušek (např. houby, lišejníky, viry, bakterie, sinice, řasy, neživá příroda apod.).

Součástí semináře bude i práce s mikroskopem a základní laboratorní technika, práce s pracovními listy, které budou mít studenti k dispozici, cvičné testy, v rámci možností i exkurze, samozřejmě pokud to epidemiologická situace dovolí. 

BI2: Ecce homo (somatologie člověka)

Učitel: P. Málek

Ročníky: oktáva

Typ: základní

Kapacita: max 20 žáků

Anotace: Již tradiční seminář z biologie, zaměřený na anatomii

a fyziologii člověka, s náhledem do patologie

a patofyziologie, využívající zajímavé filmové dokumenty o stavbě a funkci lidského těla, návštěvy odborných ústavů, přednášky a praktická cvičení.

Vhodný jako příprava ke zkouškám na biologické a lékařské obory.

 

ZE: Zeměpisný seminář

Učitel: M. Truhlářová

Ročníky: oktáva

Typ: základní

Kapacita: max 20 žáků

Anotace: Témata pro přípravu k maturitě dle zájmu studentů, zeměpisné aktuality, filmy z festivalu Jeden svět, zeměpisné soutěže a testy z přijímacích zkoušek na VŠ.

 

HV1: Seminář z hudební výchovy

Učitel: M. Roháčková

Ročníky: oktáva

Typ: základní

Kapacita: max 20 žáků

Anotace: Vyučující probírá (opakuje a doplňuje) témata podle maturitních témat,

a to z hudebních forem (výklad, referáty), dějin hudby (výklad, referáty), teorie (cvičení), probíhají rozbory ukázek (práce s partiturou či jiným notovým materiálem), maturanti opakují formou písemných prací.

Cílem semináře je připravit maturanty k maturitní zkoušce a pro ostatní poznat širší spektrum skladeb z oblasti vážné hudby poslechem skladeb, převážně s partiturou či jiným notovým materiálem.

Součástí pro maturanty je i příprava praktického maturitního hudebního výstupu (hra na nástroj). Veřejné maturitní přehrávky probíhají v posledním týdnu výuky maturantů.

 

HV2: Sbor a orchestr AG

Učitel: I. Angelov

Ročníky: oktáva

Typ: rozšiřující

Kapacita: max 100 žáků

Anotace: Baví vás hudba? Rádi zpíváte nebo byste si chtěli zahrát v orchestru? Seminář je určen těm z vás, kteří se chcete společně rozvíjet v hudební oblasti.

Sbor a orchestr AG sdružuje hudebníky a zpěváky napříč ročníky z celého gymnázia, účinkuje na koncertech a při liturgii, nahrává hudbu v profesionálních studiích, spolupracuje s renomovanými umělci a významnými osobnostmi kulturního a duchovního života. Když je to možné, cestujeme s hudbou do zajímavých kulturních zemí (Španělsko, Řecko, Itálie, Litva ad.).

Více informací o činnosti sboru a orchestru včetně nahrávek a fotografií najdete zde: http://hudba.arcig.cz/sbor/o-sboru

 

VV1: Seminář z výtvarné výchovy

Učitel: A. Angelová

Ročníky: septima, oktáva

Typ: základní

Kapacita: max 30 žáků

Anotace: Chcete se věnovat samostatnému výtvarnému projektu? Zajímají vás dějiny výtvarné kultury?

Cílem semináře je příprava na maturitní práci a následnou obhajobu osobního výtvarného projektu.

V prvním pololetí se ještě seminář zaměřuje na společnou výtvarnou činnost - kresba, malba grafika, ve druhém potom studenti zpracovávají samostatně svůj projekt. Pracují na své výtvarné vizi, kterou dovedou do konkrétní podoby maturitní práce.

Seminář je také doplněn o kapitoly z dějiny umění, kde je probírána závěrečná látka z dějin výtvarné kultury. Tedy  teorie potřebná ke splnění ústní maturitní zkoušky z EVV. 

VV2: Filmový seminář

Učitel: M. Peterková

Ročníky: septima, oktáva

Typ: základní

Kapacita: max 20 žáků

Anotace: „Chodit na filmy. Mluvit o filmech. Milovat filmy.“

Máte to takhle? Nový filmový seminář, na kterém se budeme bavit o filmech, co máte rádi nebo i o těch, o nichž jste nikdy neslyšeli. Chcete se dívat na filmy poučeněji?

„Vše, co jste chtěli vědět o filmu, ale nebylo se kde zeptat...“

Seminář se zaměřením na dějiny filmu. Společně nahlédneme do jeho historie, projdeme celé 20. století filmu tak, abyste získali přehled o vývoji tohoto média, naučili se rozeznávat jednotlivé styly, kterými za posledních více než 100 let film prošel.

Soustředíme se na nejzásadnější filmová díla. Budeme se na filmy nejen dívat, ale i mluvit o tom, čím se film inspiroval, o provázanosti s uměleckými žánry, o jeho vztahu k literatuře nebo výtvarnému umění. Budeme filmy hodnotit a diskutovat o nich.

A nebudou chybět ani společné návštěvy „artových“ kin.

Co můžete návštěvou semináře získat?

Základy vnímání a interpretování filmového díla, povědomí o dějinách a současnosti světového i českého filmu, rozšíření kulturního obzoru.

Pro vážnější zájemce seminář poskytne dobré základy pro studium filmové vědy. 

DI: Divadelní seminář

Učitel: M. Dobiášová

Ročníky: oktáva

Typ: rozšiřující

Kapacita: max 20 žáků

Anotace: „Bez divadla to nejde!”

Říká kdo? Nikdo menší než významný světový dramatik A. P. Čechov. Co tedy nabízí divadelní seminář? Třeba lépe a zdravěji ovládat svůj hlas, myslet originálně, proniknout do úchvatné disciplíny divadelní improvizace, pracovat s trémou, umět naslouchat, hodně hodně hrát, mít vlastní názor, poznat skvělé lidi i sebe z nových úhlů, vytvářet nové světy, vidět opravdu dobrá představení napříč žánry, spolupracovat s umělci, vyzkoušet si další divadelní profese (možná jste neobjevený kostýmní designér, scénograf, skladatel, dramatik nebo režisér…). Ale hlavně: >>vytvořit autorské divadelní představení<

Divadelní seminář letos úplně nově: chceme otevřít laboratoř technik a zážitků, bezpečný prostor pro experimenty otevřený všem tvůrčím lidem. Divadlo pomáhá poznat sama sebe. Divadlo spojuje.

 

Galerie: 
Obrázek k článku Anotace seminářů pro školní rok 2021/2022 - aktualizováno