Výsledky doplňovacích voleb do školské rady

Téma: 

V souladu s volebním řádem školské rady Arcibiskupského gymnázia byli zvoleni tito zástupci zletilých žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků:

Štěpán Matoušek – žák 7.A

Vít Kolář (zákonný zástupce nezletilého žáka)

Irena Pohl Houkalová (zákonný zástupce nezletilého žáka)

Protokol o průběhu a výsledcích doplňovacích voleb do školské rady a dokument o aktuálním složení školské rady je v příloze.

Galerie: 
Obrázek k článku Výsledky doplňovacích voleb do školské rady