Biologicko-zeměpisná exkurze 5.A

Začátkem května se naše třída vydala poznávat okolí středočeského města Příbram. Naučili jsme se spoustu nového, ubytováni jsme byli na faře ve vesničce Slivice, posledního místa v Evropě, kde byly slyšet výstřely 2. Světové války.

První den naší výpravy jsme navštívili jedno z největších technických muzeí v Česku, Příbramské hornické muzeum. Zde jsme se dozvěděli mnoho o vzniku Příbrami, a jak byly doly pro toto město důležité. Zároveň jsme ale zjistili, jak náročné a nebezpečné hornictví je. To jsme na vlastní kůži pocítili ale až v dolech samotných díky poutavému výkladu místního průvodce. Byli jsme na místech největší důlní katastrofy té doby na světě, u požáru který zabil 319 lidí. Také jsme se byli podívat na technologie, které pomáhaly horníkům dostat se dokonce až do 1,5 km hloubek. Z dolů jsme zamířili na mariánské poutní místo, Svatou horu. Tento barokní komplex nás zaujal především nádhernými malbami ze života Panny Marie.

Další den jsme ráno vyrazili do komunistického lágru Vojna. Za nelidských podmínek zde pracovali vězni na těžbě uranu, který se dodával do Sovětského svazu právě zejména z Československa. Opět jsme si zde připomněli, jaké máme štěstí žít v době svobody a to, že takto žijeme právě díky lidem, kteří měli odvahou se systému postavit a často museli zaplatit dokonce vlastním životem. Zvláštní část expozice byla věnována skautům v odboji. Cestou zpět na naše ubytování jsme si udělali poznávačku místní květeny.

Výlet byl nejen zábavný, ale především jsme se mnoho naučili a poznali. Poděkovat bychom chtěli paní profesorce Truhlářové a Provazníkové za doprovod, ale i vedení školy za umožnění naší exkurze.

 

Klára Holcová, 5.A

Galerie: