BIDS aneb poznávací týden na TU Chemnitz

První týden v červnu jsme se vydali (skupinka čtyř lidí ze septimy A a B) pod vedením paní profesorky Ginzelové do německého města Chemnitz (Saská Kamenice), kde jsme navštívili zdejší technickou univerzitu při tzv. BIDS - týdnu otevřených dveří. Celé akce se zúčastnilo přes třicet žáků z České republiky a Polska. Prohlédli jsme si nejen hlavní budovy univerzity, ale i celé město Chemnitz včetně návštěvy věže radnice, na kterou se běžný turista nepodívá. Žáci byli také informováni o možnostech studia v Německu, popřípadě právě na TU Chemnitz, o financování studia v zahraničí a zúčastnili se diskuse se zahraničními studenty univerzity. Součástí programu byla i účast na dvou vysokoškolských přednáškách dle výběru žáka nebo prohlídka centra virtuální reality. Týden jsme zakončili ve čtvrtek večer, kdy proběhlo i vyhlášení fotografické a vědomostní soutěže, které žáci Arcibiskupského gymnázia společně se dvěma žáky Gymnázia Kroměříž, vyhráli:-).

Byl to velmi příjemný a přínosně strávený čas, který nás všechny inspiroval a povzbudil učit se cizím jazykům a rozhodně neváhat v budoucnu alespoň na čas studovat na zahraniční univerzitě a kdoví třeba právě na TU Chemnitz.

David Beneš, 7.B + J. Ginzelová

Galerie: