Videre petrum - studenti AG a papež František

V neděli ráno jsme vyjížděli po dvou skupinách (většina – studenti našeho ústavu – tedy Arcibiskupského gymnázia) – od farního kostela sv. Václava v Nuslích pod vedením místního Otce Benedikta (učí i u nás na AG) a P. Marka Miškovského. Druhý vůz byl přistaven u kostela svatoprokopského na Žižkově (to je nějaká část Prahy) kde se vedení ujal „Msgre.“ Don Vít Uher, odborník na fundamentální teologii. Přespali jsme u kapucínů v Rovigu, to je město nedaleko Benátek, do kterých jsme také druhý den zamířili. V Benátkách jsme navštívili např. basiliku sv. Marka a projeli se po Velkém kanálu. Cestou zpět jsme navštívili poutní kostel „Il Santo“ v Padově s hrobem sv. Antonína.

V Římě jsme se ubytovali na papežské koleji Nepomucenum, odkud jsme denně vyráželi na různé výlety. Navštívili jsme tak např. Forum Romanum, sv. Praxedu, sv. Sabinu a veškeré papežské basiliky (sv. Jan v Lateráně, sv. Petr ve Vatikánu, sv. Pavel za hradbami, Panny Maria Sněžná, sv. Kříž, sv. Šebestián, sv. Vavřinec). Ve čtvrtek jsme navštívili Monte Cassino (tam zemřel sv. Benedikt) a cestou Fossanovu, kde zemřel cestou na Lyonský koncil, další významný světec, doctor angelicus, svatý Tomáš Akvinský. Ve všech kostelích jsme si vyslechli odborný výklad Otce Benedikta, kterýžto studoval na Papežském institutu pro křesťanskou archeologii. Obzvláště zajímavá byla prohlídka katakomb sv. Kalista, kde se průvodkyně zanedlouho dovtípila, že nám nejen překládá, ale výklad rozšiřuje o ohromnou spoustu dalších informací…

Pečováno o nás bylo i duchovně. Denně jsme měli samozřejmě mši svatou (na různých místech včetně některých basilik, v různých jazycích i způsobech slavení) ale i četná rozjímání a další společné modlitby.

Ve středu jsme se díky „Mons.“ Donu Vítovi a několika hudebníkům z našich řad dostali v rámci papežské audience k papeži tak blízko, jak jen to šlo. Chlapci při příjezdu svatého otce zahráli fanfáry od J. I. Linka. Na závěr audience k nám papež přišel a ptal se, jak se má pan kardinál Vlk (R. I.P.) a vzkazoval, aby vydržel vlkem (tedy silným) až do konce. Prosil nás také o modlitbu, zvláště nás vyzval, abychom se modlili růženec. Bylo to ohromně milé, viděli jsme, jak je zmožen svým úřadem, přesto nám věnoval část svého času. Těch pár minut asi nikdo z nás nezapomene.

Dalším silným okamžikem bylo, když jsme na závěr pěší pouti „Sette chiese“ (tedy pouti po všech sedmi papežských bazilikách) přišli do basiliky svatého Kříže Jerusalémského, (kde jsou uchovávány předměty spojené s Kristovým utrpením,) titulární basiliky pana kardinála Vlka. Den předtím jsme tu měli za něj mši svatou. Teď jsme sem (už po jeho smrti) přicházeli a dívali se na místo pro chybějící číslo oznamující léta úmrtí titulárních biskupů…

Na závěr patří ještě Dík Otci Benediktovi, Donu Vítovi a Otci Markovi. Et Deo gratias! Pro nás všechny to byl týden plný zážitků na celý život a opravdu požehnaně strávený čas. Jestli budeš moci jet příští rok, určitě toho využij!

Tomáš A. P. M. Kovanda, kvarta B

 

Další pánská jízda pro studenty AG bude v červenci (20.-29.7.) v Alpské poutním místě Maria Rast nad Zell am Ziller. Cena nejnižší, kvalita nejvyšší! Čím výše vystoupíte, tím blíže Hospodinu (doufejme)! Bližší info u P. Benedikta Hudemy.
 

Galerie: