Primánské pohádky

Téma: 

Napište moderní pohádku na jednu stránku A4 písmem velikosti 12 a odevzdejte ji příští týden“, řekl jednou pan učitel Dobrovolný. My ji napsali – a tady je výsledek našeho snažení, soubor třiceti dvou pohádek. Každá je od jiného autora z naší třídy, primy B Arcibiskupského gymnázia.

Filip Dobrovolný

Galerie: