Oslavy 25. výročí školy

Téma: 

Od Toskánského paláce směrem k bráně Gigantů se v pátek 2. června 2017 vinulo procesí asi 400 poutníků s černými klobouky a nápisem Spiritus, ubi vult, spirat. V čele průvodu vlajkonoši hrdě nesli prapor gymnázia a českou státní vlajku. Před Arcibiskupstvím pražským zazněla studentská hymna Gaudeamus igitur a poté dav studentstva směle konkuroval turistické frontě na druhé straně náměstí. Po důkladné osobní prohlídce zavazadel v režii hradní stráže se otevřely brány katedrály sv. Víta. Arcibiskupské gymnázium zahájilo oslavy 25. výročí obnoveného gymnázia.

Velkolepě zněly tóny varhan pod zkušenými prsty studenta Dominika Jirsy a prostor velkého chrámu se zaplnil zpěvem a hudbou sboru a orchestru Arcibiskupského gymnázia pod taktovkou Igora Angelova. Do slavnostní atmosféry nás hned dostal liturgický průvod, který tvořili ministranti z řad studentů a naši kněží p. Hyacint (školní kaplan), R. D. Benedikt Hudema, bývalí školní kněží P. Christián a R. D. Pavel Kuneš a jáhen Ondřej Mrzílek. Biskup Václav Malý v kázání na text ze Sk. 25,13b-21 mluvil o důležitosti růstu ve vztazích. Zmínil, že v současné době prosazovaný důraz na profesionalitu, vzdělanost je pouze jednou z částí poznání a nesmíme opomínat také na lidský růst, smysl pro spravedlnost a otevřenost pro pravdu. Poukázal na to, že Apoštol Pavel nevyznával pouze soubor mravních zásad, ale vsadil na Ježíše. Zdůraznil důležitost zastavení se a přehodnocení při příležitosti jubilea priorit v našem životě.

Na začátek slavnostního ceremoniálu vystoupil Dieter Fuchsenthaler z velvyslanectví Spolkové republiky Německo a připomenul dlouhou spolupráci velvyslanectví s Arcibiskupským gymnáziem. Poukázal na neustále se zvyšující úroveň studentů, kteří zakončují svá studia jazykovou zkouškou. Následoval gratulační špalír, kterým studenti procházeli a přebírali maturitní vysvědčení a jazykové diplomy.

Na kávičku po obědě byli pozváni i bývalí učitelé. V družném hovoru sdíleli společné zážitky, vzpomínky, ale i novinky ze současného života. Rádi jsme se znovu setkali s Vendulkou Nebeskou, která učila na škole až do svých 74 let, s Toníčkem Fingerlandem, který se tu často objevuje, aby s námi prohodil několik slov či nás podpořil při různýchz akcích, nebo i s bývalým ředitelem Křížkem.

Ve škole mezitím probíhala v režii současných studentů a profesorů příprava občerstvení, výzdoby a různých stanovišť, aby při otevření dveří pro veřejnost bylo vše dokonalé.

 

Na odpolední den otevřených dveří se přišli podívat nejen učitelé a absolventi AG, ale uvítali jsme i občany z Prahy 2, kteří se přišli potěšit pohledem na místa, kde studovali nejen v době působení Gymnázia Wilhelma Piecka, ale dokonce i původní dívčí školy, která v budově působila už od roku 1919. Stali jsme se tak zároveň posluchači různých zážitků a postřehů z dob, kdy zde ještě Arcibiskupské gymnázium nesídlilo.

Program ve škole byl velmi bohatý. Návštěvníci hned po příchodu „vyfasovali“ herní kartičku s tajenkou a ilustrací od Jana Parolka, absolventa AG. Zásluhou Daniely Vejvodové (někteří pamatují ještě pod jménem Rosolová), která stála u zrodu myšlenky a celou hru zkoordinovala, si mohl každý absolvent vyzkoušet, jestli ze školy nevypadl příliš a zda je ještě jeho tělo i hlava ochotné spolupracovat na zadaných úkolech. Ne každý měl odvahu pod odborným pohledem Míši Truhlářové vyndat a zase správně poskládat orgány do útrob lidského torza, aniž by mu nezůstalo něco v ruce. Zato u češtinářského stolku Martiny Moravcové vzniklo několik velmi povedených nosů, na které by byl Stroupežnický určitě hrdý. Zkoušeli jste někdy jít rovně po čáře? A už jste si někdy zkusili vzít dalekohled a udržet nohu na čáře, která se vám různě vlní a zahýbá? I tak může být pojat úkol z pohybové výchovy Pavlem Málkem. A pořádně se zapotili všichni, kdo měli dostatek odvahy se poprat s Konjunktivem plusquamperfektem passivem. Eva Špačková nikoho nešetřila a s obdivem přihlížela, jak její dřívější snažení nebylo marné. Za splnění úkolu na některém z 13ti stanovišť získal každý jedno písmenko do tajenky a úspěšní řešitelé si mohli vyzvednout originální tričko s ilustrací Martina Fischera a Matyáše Grimmicha, absolventů AG.

 

Slavnostní atmosféru dotvářely kapely složené ze žáků i absolventů školy. Mohli jsme slyšet beatlesově laděnou kapelu Mikky band z 5. B, kapelu z 5. A a nebo Freaky Art (absolventů z ročníku 2010 a 2016). Po cestě do auly mohli mnozí zavzpomínat nad fotkami z výprav se Zdeňkem Lauschmannem, potěšit se výtvarnými počiny z kroužku Andrey Angelové, podívat se na přehled lyžařských kurzů, které za dobu své působnosti uskutečnila Jana Chloupková či v aule shlédnou fotky z akcí letošního roku. Jsme rádi, že se studenti zapojují při různých akcích školy, což bylo znát i na výzdobě, kterou připravil ŽRAG ve spolupráci s kvartány. Je to pro nás velmi cenné, protože to vypovídá o tom, že studentům opravdu záleží na tom, co se kolem nich děje, a nebojí se přispět vlastními nápady, přiložit ruku k dílu a utvářet svět kolem sebe.

Eliška Štolbová a Daniel Mašek odborně prováděli všechny účastníky na prohlídkovém miniokruhu, jehož součástí byla možnost nahlédnout do kaple, sborovny, ředitelny, hlasatelny, vyzkoušet si školní zvonění, zvon u kaple nebo školní hlášení. Tonda Žváček prováděl především pamětníky i do dalších prostor školy a největší zájem byl o nahlédnutí do astronomické kopule, kterou se škola pyšní.

Do přípravy občerstvení se letos zapojil nejen sponzor akce Pekařství Moravec, s. r. o., který dodali vynikající koláčky, ale zároveň i učitelé, rodiče a žáci s vynikajícími koláči, buchtami, štrůdly a jinými dobrotami. Odborný občerstvovací tým z několika tříd připravil pod vedením Adély Petruželkové a Magdy Koškové bohatě obložené talíře a celé odpoledne doplňoval, aby se na každého dostalo. A o pitný režim se staral další tým žáků v čele s Míšou Truhlářovou. Všem patří velké poděkování!

 

Jako dárek k výročí se podařilo připravit vizualizaci k ŠVP. Simona Pišlová a Jakub Pivec se členy kroužku 3D tisku připravili trojrozměrný model zobrazující vztah kompetencí (umění) a cíle, ke kterému směřujeme. V prostoru mezi pilíři a žebry stojí osm svatých, kteří jsou nejen vzorem, ale i náplní našeho snažení.

A druhým dárkem byla rekonstrukce planet z dílny Astronomického kroužku Jana Starého, které je možné vidět v prostoru schodiště. K nim nově, zásluhou Jana Slavického a Matěje Slabého, přibydou výukové panely k jednotlivým planetám.

 

Za těch 25 let existence školy jsme „do světa“ vyslali více než 1250 absolventů, těm nejstarším bude za chvíli „klepat čtyřicítka na dveře“. Po „vylétnutí z hnízda“ obvykle převládají vítězné pocity, že člověk se už nemusí vracet na místo „věčného příkoří“ testů, zkoušení, buzerace a „nesmyslných úkolů“. Nicméně tyto hrany se časem obrušují a s přibývajícími zkušenostmi se leckdo rád ohlédne a vzpomene na nejednu dobře míněnou radu, kterou najednou vidí ve zcela jiném světle.

A to už je více než dobrý důvod přejít z udržování osobních vztahů na nějakou oficiálnější rovinu. Mnohé školy, po vzoru amerických universit, zakládají alumni kluby a spolupracují s absolventy i po ukončení studia. My jsme hrdí na to, že absolventi se k nám hlásí a nejen že udržují kontakt na osobní rovině, ale zapojují se nadále i do různých akcí školy, jak může být ostatně vidět i z výčtu výše. Využili jsme výročí k založení Klubu absolventů AG a jsme připraveni reagovat na zájem a potřeby našich absolventů a zároveň jim dávat prostor pro realizaci dobrých nápadů, prostor pro získání zaměstnání či jiné spolupráce se školou.

S radostí děkujeme vám všem, kdo jste se zúčastnili našich oslav. Zvlášť děkujeme těm, kdo jakýmkoli způsobem k průběhu slavnostního dne aktivně přispěli. Rodičům, kteří napekli koláče, všem žákům, kteří zdobili, lepili, krájeli, aranžovali, a učitelům, kteří celý nápor vydrželi a přispěli svými nápady, organizací.

Andrea Hora Krausová

 

další fotky z oslav naleznete: https://www.zonerama.com/AGfoto/436578

Absolventi AG, přidejte se k nám na https://www.facebook.com/groups/303359303431076/?ref=ts&fref=ts

Přidejte si FB stránku AG do sledování a neuteče vám žádná informace: https://www.facebook.com/arcig/

 

Galerie: