Informace k modernizaci budovy Arcibiskupského gymnázia

Vážení rodiče, milí uchazeči, budova naší školy zde stojí skoro 90 let, proto se již nějaký čas uvažuje o její modernizaci. Majitelky budovy stanovily nový harmonogram prací, jejichž realizace neovlivní běžný chod školy, i příští rok tak proběhne v obvyklé délce. V širším časovém horizontu budou rekonstruovány především odborné přírodovědné a jazykové učebny, instalován nový výtah a budou vybudována bezbariérová hygienická zařízení z dotačního programu IROP – RAP, o který bude žádat přímo škola.  Všechny větší stavební práce jsou plánovány na dobu letních prázdnin.

Galerie: 
Obrázek k článku Informace k modernizaci budovy Arcibiskupského gymnázia