Anatomický ústav

Dne 23. 5. 2017 jsme se s paní profesorkou Chlebounovou a s panem profesorem Kolářem vydali do Anatomického ústavu.

Při vstupu jsme od paní profesorky dostali pracovní listy. Poté, co jsme chvíli čekali, nás přivítala velmi příjemná paní, která nás měla po muzeu provázet. Uvedla nás do první ze tří místností výstavy, kde se nacházela kostra plejtváka malého, lebka narvala (jediná v ČR), slona afrického nebo například koně. Dozvěděli jsme se, které společné rysy mají savci a mohli jsme je pozorovat na všech vystavených kostrách. Některé druhy živočichů měly určité části přizpůsobené svému způsobu života a oblíbené potravě. Dále jsme porovnávali mužskou a ženskou kostru. Byl zde dobře vidět rozdíl mezi námi a opicemi a dozvěděli jsme se, proč to tak je.

V druhé místnosti jsme měli možnost vidět deformace lebek a extrémní případy skoliózy. V dalších vitrínách se nacházeli plazi. Měli jsme možnost vidět hady, chameleony, želvu a hatérii, ke které se vázal dokonce i vtipný příběh. Z ryb jsme zaznamenali například platýse nebo známější kaprovité druhy. K vidění tu také byly například mihule, sliznatky, sumky a čelisti žraloků.

Ve třetí a poslední místnosti jsme měli možnost porovnat kostry šelem a podívat se na příklady uchovávání pomocí horkého vzduchu, což je technika, která se dnes už nepoužívá. Byla zde také kostra klokana, která byla výrazná zadními končetinami a ocasem.

Nakonec jsme se dozvěděli, co je to frenologie a jak vypadají odlitky z posmrtných masek různých osobností. Celá prohlídka byla velmi zajímavá a jsme šťastní, že jsme měli možnost se na ni dostat.

Aurélie Puzrlová, 2. B

Galerie: