Třída 3.B v Havlíčkových sadech

V pátek 22. 4. 2016 pracovala třída 3. B na druhé části přírodovědného projektu „Mikroklima okolí školy“ koordinovaném ZO ČSOP Koniklec a finančně podporovaném Hlavním městem Praha. Tento rok projekt probíhá na 15 pražských školách různých městských částí. Jeho cílem je, aby si studenti vyzkoušeli vědecké metody práce v terénu, aby lépe poznali okolí své školy, aby si uvědomili, jaký je v tomto konkrétním místě stav životního prostředí a co by se dalo dělat pro jeho zlepšení.

V první části, která se uskutečnila v zimě, jsme se věnovali výběru problematické lokality (stanice I. P. Pavlova) a pro srovnání i vytipování kontrolní lokality (Vyšehrad) s lepšími parametry ovlivňujícími stav životního prostředí. Na těchto místech jsme zkoumali různými metodami ovzduší.

V druhé části projektu jsme se zaměřili na vodní prvky v okolí školy. Porovnávali jsme jezírko v Havlíčkových sadech s Botičem pod Havlíčkovými sady. Měřili jsme pH (kyselost) vody, sledovali jsme barvu, zápach a přítomnost bioindikátorů (tj. vodních bezobratlých citlivých na znečištění vody). Také jsme měřili teplotu a vlhkost vzduchu nad různými povrchy, prováděli jsme zkoušku vsakování na různých typech povrchů (písek, mulčovací kůra, hlína, dlažba, asfalt) a pozorovali jsme různé povrchy termovizní kamerou.

Ve třetí části projektu se zaměříme na stav zeleně. Zhodnotíme výsledky našich měření a pokusíme se navrhnout nějaké nápady na zlepšení. Bližší informace o výsledcích našeho Badatelsky orientovaného vyučování budou k dispozici na webových stránkách projektu www.mestodokapsy.cz/mikroklima-okoli-skoly

Irena Chlebounová

Galerie: 
Zkouška vsakování
Lov vodních bezobratlých v Botiči
Měření vlhkoměrem
Určování pH Botiče
Určování vodních bezobratlých
Vodní bezobratlí jako bioindikátory
Lov vodních bezobratlých v jezírku