Stín strachu na Arcibiskupském gymnáziu

Téma: 

Všichni maturanti hledají v těchto dnech pilně své zakopané hřivny, mnozí je již úspěšně rozvíjejí, jeden z nich – Jan Křovák z oktávy B – využívá plně svého daru slova a v době předvánoční uvádí svoji románovou prvotinu. Strach v reálném světě na sebe může brát různé podoby, první řádky v předmluvě literárně poučeného autora (úryvek viz níže) však slibují, že v blízkosti světa fantazie bude jejich čtenáři dobře.

Přejeme románové fantasy Jana Křováka mnoho okouzlených čtenářů a brzké pokračování.

Hana Almerová

Předáváme slovo autorovi:

Fantasy, v níž nechybí nic, co mají milovníci tohoto žánru tak rádi – zajímavý svět, barvitá dobrodružství hrdinů, velké bitvy, intriky, čest i zrada.“

Z anotace knihy Stín strachu

Tento příběh, podobně jako mnohá jiná díla, během vyprávění rostl a temněl. Obsáhl postupně mnohem více, než jsem původně zamýšlel. Jak přibývaly postavy, zákonitě s nimi přibývala i jejich dobrodružství, která budou postupně vyprávěna, ať už v Dějinách Talargy (od elfského autora Longolfina) nebo v pokračování této spletité ságy.

V dnešní době je pro autora fantasy těžké čtenáře zaujmout natolik, aby se stal příznivcem celé knižní série a přelouskal svazek, čítající stovky stran, za víkend. Přesto jsem se pokusil vytvořit příběh podobně hutný, spletitý a temný, jako velikáni tohoto žánru. Druhou komplikací, jak si čtenář domyslí, je plagiátorství, či mírněji řečeno, použití jmen nebo výroků z knih předchůdců. Přečetl jsem všechny „mistry“ žánru fantasy, již za to stojí.

Uznávám, že v některých částech může čtenář najít podobnost mezi tímto dílem a Tolkienem nebo Sapkowským. Vězte, že pokud něco takového naleznete, je to z čisté úcty k těm, kteří ve svém oboru naprosto vynikají. Má inspirace vychází samozřejmě především z těchto předchůdců a jejich děl. Největším podnětem se však pro mě, nad očekávání všech, stal Christopher Paolini a jeho tetralogie Odkaz dračích jezdců.

Elfové, trpaslíci nebo snad půlčíci jsou dnes rasy, bez nichž se žádné fantastické dílo neobejde. V nadcházejících kapitolách se však čtenář setká i s dalšími, možná méně známými rasami. Dryády, gnómové a především uakariové obohacují příběh svou vlastní kulturou, jazykem a historii.

(…)

První kniha vznikala s přestávkami téměř rok, což je pro takový příběh krátká doba. Nepočítám ovšem čas, jejž mi zabralo vymyšlení základu světa, jmen hrdinů a království, a především osy pří- běhu i všech souvislostí. Samotný sled událostí však přede mnou stojí nejasně, jako temná cesta, po níž musím jít, aniž bych tušil, co na mě čeká.

Některé postavy a reálie mají základ ve skutečných minulých událostech (historikové si například uvědomí, že velkokníže Kalita, vládnoucí na východní straně Vlčích hor a spolupracující se Zlatou hordou, je skutečná postava z ruských dějin), přesto nic z toho není prozatím pro příběh podstatné. Ambicí této knihy rozhodně není poukazovat na problémy dnešního světa, a to ani formou alegorií či odkazů na historické události. S mistrem Tolkienem se ztotožňuji (mimo jiné) v následující myšlence:

Pokud jde o nějaký skrytý význam nebo „poselství“, příběh podle autorova záměru žádný nemá. Není ani alegorický, ani aktuální (…) Skutečná válka se ve svém průběhu ani závěru nepodobá válce legendární.“

J. R. R. Tolkien (Předmluva k Pánovi Prstenů a Společenstvu prstenu)

Jsem si vědom toho, že tento příběh není a ani nemá být žádným hlubokým filozofickým dílem, jde mi jako autorovi především o to, aby každého čtenáře tato kniha pobavila a pokud možno se mu líbila natolik, aby se k ní po čase vrátil a těšil se na pokračování.

(…)

Zdůrazňuji, že kniha je určena všem fanouškům žánru, ačkoli se zalíbí (podle mého názoru) spíše těm mladším. Ať je to však jakkoli, už jsem Vás zahltil dostatkem úvodních slov. Přeji proto Vám všem, drazí čtenáři, příjemný zážitek. “

Z předmluvy stejnojmenné knihy

 

Kniha byla oficiálně vydána dne 7. 12. 2016 v nakladatelství Beletris a je k dostání na této adrese: http://beletris.cz/e-shop/fantasy/204-stin-strachu-jan-krovak-9788075200563.html

Jan Křovák

Galerie: