Protokol o průběhu a výsledcích voleb do školské rady

Téma: 

Dne 19. října 2016 proběhly doplňovací volby do Školské rady AG.

Volby probíhaly od 7.30 hodin do 18. 00 hodin v místnosti č. 011.

Hlasující vybírali ze tří kandidátů zakroužkováním a to:

- zástupce zletilých žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků. Navržení kandidáti byli:

Milan Herian (rodič), Salome Mecová (žákyně), Vojtěch Dynybyl (žák)

 

Bylo vydáno 36 hlasovacích lístků, všechny byly platné.

Po sečtení hlasů komisí byly zveřejněny tyto výsledky:

  1. Salome Mecová - 30 hlasů
  2. Vojtěch Dynybyl - 27 hlasů
  3. (nevolitelné místo) Milan Herian - 11 hlasů

 

Do Školské rady AG byli zvoleni Salome Mecová a Vojtěch Dynybyl.

Pavel Málek

Galerie: 
Obrázek k článku Protokol o průběhu a výsledcích voleb do školské rady