Po dvou letech opět stoprocentní vítězství

Téma: 

Předmětová komise NJ zajásala a s ní celá oktáva A. Možná spíše naopak. DSD II. stupně totiž úspěšně složili všichni adepti. Po dvou krušných letech v písemném projevu, což je tradičně nejtěžší disciplína, nikdo nepropadl. Skóre: 22x C1, 4x B2. Blahopřejeme. Oktáva A si to určitě zaslouží!

Předmětová komise německého jazyka, Eva Špačková

Galerie: