Mezinárodní zkouška z francouzského jazyka, DELF scolaire

Téma: 

Zápisy na mezinárodní jazykovou zkoušku z FJ žákovský DELF jsou otevřeny od 6. 10. do 31.10.

Všechny údaje na přihlášce musí být pečlivě vyplněny, nejlépe elektronicky. Doporučuji kontrolu formuláře a vybrané úrovně s vaším vyučujícím FJ. Poplatek za zkoušku se platí přímo na účet Francouzského institutu. Rodiče budou informováni o způsobu provedení platby písemně.

Do cca 14 dnů vám rozdáme jmenovitou pozvánku na zkoušku, kde bude uveden den a čas kolektivní a hlavně individuální části zkoušky. Ke kolektivní části zkoušky se prosím dostavte 15 minut před zahájením zkoušky s dokladem totožnosti. Sledujte nástěnku naproti kabinetu 308.

Rozpis kolektivních částí zkoušky DELF dle úrovní a míst konání

28.11.2016 DELF A1, gymnázium Nad Štolou

29.11.2016 DELF A2, Arcibiskupské gymnázium

24.11.2016 DELF B1, gymnázium Na Zatlance

25.11.2016 DELF B2, gymnázium PORG

Individuální část, tj. ústní část bude probíhat ve stejný den, kdy žáci konají společnou část zkoušky, odpoledne.

V případě dotazů se můžete obrátit na svého vyučujícího nebo přímo na mě sagatova@arcig.cz, kabinet 308

 

Renata Šagátová


 

Galerie: