Využíváme certifikační autoritu Let's Encrypt

Téma: 

Protože dbáme bezpečnosti při elektronické komunikaci, zabezpečujeme mnoho školních webových služeb proti odposlechu pomocí zabezpečeného připojení (https). Dříve jsme k podpisu certifikátů využívali vlastní certifikační autoritu AG_CA, kterou bylo nutné si přidávat do prohlížečů webu. Od ledna 2016 přecházíme na využívání nové veřejné certifikační autority Let's Encrypt, kterou podepisujeme téměř všechny naše certifikáty včetně informačního webu pro rodiče (Bakaláři).

Věříme, že se tím Vaše elektronická komunikace se školou zjednoduší.

Lukáš Bernard

Galerie: