Výsledky voleb do školské rady

Téma: 

Dne 12. března 2015 proběhly volby do Školské rady AG. Volby probíhaly od 7.30 hodin do 18. 00 hodin v hovorně.

Hlasující vybírali z pěti kandidátů zakroužkováním a to:

  • zástupce zletilých žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků - navržení kandidáti: Vlasta Hamalová, Milan Herian, Marta Linková, Jakub Staněk, Kryštof Verner
  • zástupce pedagogů - navržení kandidáti: Jiřina Cvachová, Ondřej Mrzílek, Eva Špačková

Komise ve složení L. Bernard, P. Málek a Z. Vavřín sečetla dne 13.3. 2015 volební hlasy.

Výsledky:

Zástupci zletilých žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků:

Bylo vydáno 50 hlasovacích lístků, všechny platné.

  • 1. Kryštof Verner - 36 hlasů
  • 2. Jakub Staněk - 29 hlasů
  • 3. Marta Linková - 26 hlasů
  • 4. (nevolitelné místo) Milan Herian – 23 hlasů
  • 5. (nevolitelné místo) Vlasta Hamalová – 16 hlasů

Zástupci pedagogů:

Bylo vydáno 25 hlasovacích lístků, 24 bylo platných, 1 neplatný (žádný kandidát nebyl zakroužkován).

  • 1. – 2. Eva Špačková - 22 hlasů
  • 1. – 2. Ondřej Mrzílek - 22 hlasů
  • 3. Jiřina Cvachová - 18 hlasů

 

Do Školské rady AG byli zvoleni Kryštof Verner, Jakub Staněk, Marta Linková, Eva Špačková, Ondřej Mrzílek a Jiřina Cvachová.

Za volební komisi Pavel Málek

Richard Mašek, ředitel Arcibiskupského gymnázia

Příloha: 
Galerie: 
Obrázek k článku Výsledky voleb do školské rady