Školní WiFi posíleno

Téma: 

Vážení učitelé i studenti,

v rámci rozvoje školní sítě jsme dnes vybudovali dalších šest přístupových bodů AGROAM. Nyní máme po dvou vysílačích na každém patře, takže by se měl signál dostat do všech učeben i na koncích chodeb.

Lukáš Bernard

Galerie: