Biologická olympiáda

Téma: 

Dne 5. 1. 2015 se konal 49. ročník biologické olympiády pro nižší gymnázium. Na tento rok bylo zvoleno téma STROMY. Šestou hodinu jsme se sešli v biologické učebně, připraveni na teoretickou část. Poté následovalo určování rozmanitých rostlin, živočichů a hub. Poslední část byla praktická - laboratorní, která mi přijde nejzajímavější. Pomocí klíče jsme určovali větvičky stromů a následně pod lupou pozorovali vrstvy pupenu. Myslím, že biologická olympiáda je nejlepší způsob, jak ještě lépe poznat prostředí, ve kterém žijeme.

Silvie Marušiaková (4.A)

Školní kolo Biologické olympiády pro studenty vyššího gymnázia proběhne v pondělí 16.2. od 13h v učebnách 411 a 401. Zájemci, hlaste se u svých vyučujících biologie (ti vám poskytnou studijní texty, více na stránkách www.biologickaolympiada.cz).

 

Galerie: