Adventní zastavení

Uplynulé dva týdny přinesly nám všem několik milých příležitostí setkání a vzájemného obohacení. Žákům i pedagogům. Dobu adventní jsme přivítali 25. listopadu spolu s panem biskupem Václavem Malým, který stejně jako my pookřál při tradičním „Zpívání na schodech“. Je krásné, že se v klíčových obdobích církevního roku dají dohromady zpěváci, muzikanti i „lid“ a zahrají a zazpívají. Novou tradicí se stává svěcení adventního věnce, rovněž s hezkým hudebním doprovodem. A do třetice adventní koncert v úplně novém, doufejme nadějném obsazení umělci z nižšího gymnázia. Vždy je příjemné vystoupit z pracovního kolotoče, zastavit se a vydechnout, poslechnout si a připojit se. A stojí za to poděkovat a ocenit vynaložené úsilí svou přítomností.

Eva Špačková

Galerie: