Doplňovací volby do školské rady AG

Ve čtvrtek 12. prosince 2013 se budou konat doplňovací volby do školské rady AG na dvě uvolněná místa pro zástupce zletilých žáků nebo zákonné zástupce žáků nezletilých. Volební řád a informace o termínech a způsobu nahlašování kandidátů uvádíme níže.

Určení místa a doby konání voleb do školské rady.

Stanovení způsobu a konečné lhůty pro podávání návrhů na kandidáty do voleb do školské rady.

Volební řád pro volby do školské rady.

Harmonogram voleb.

Jmenování volebního výboru.