Zápisy na zkoušku FJ - DELF

Téma: 

Zápisy na mezinárodní zkoušku z FJ žákovský DELF jsou otevřeny.

Zápisy budou probíhat do 11. 11. 2011. Všechny údaje na přihlášce musí být pečlivě vyplněny. Doporučuji kontrolu formuláře a vybrané úrovně s vaším vyučujícím FJ. Poplatek za zkoušku se platí přímo na účet školy a musí být připsán na účtu nejpozději do 11.11.2011.

Níže posílám pokyny pro provedení platby.

(č. účtu: 304 547 021 / 0100, variabilní symbol: 777 a prvních 6 cifer z rodného čísla žáka, do věci: DELF)

Do cca 10 dnů vám rozdáme jmenovitou pozvánku na zkoušku, kde bude uveden den a čas kolektivní a hlavně individuální části zkoušky. Ke kolektivní části zkoušky se prosím dostavte do příslušné učebny 15 minut před zahájením zkoušky s nějakým dokladem totožnosti. Zkoušky budou probíhat od 28. 11. do 2. 12. 2011. Učebny upřesníme později.

Rozpis kolektivních částí zkoušky DELF dle úrovní

28.11.2011 DELF A1 : 9h - 10h20
28.11.2011 DELF A2 : 10h40 - 12h20
29.11.2011 DELF B1 : 8h - 9h45
29.11.2011 DELF B2 : 10h - 12h30

V případě dotazů se můžete obrátit na svého vyučujícícho nebo přímo na mě sagatova@arcig.cz, kabinet 308

Přihláška: stahujte zde.

Renata Šagátová, vedoucí předmětu FJ