Olympiáda z anglického jazyka

Téma: 

Školní kolo olympiády z anglického jazyka pro vyšší gymnázium proběhne v pondělí 24. ledna 2011 v učebně 302. Všichni zájemci nechť se laskavě přihlásí u I. Hajičové osobně (kabinet 524) nebo e-mailem. Uzávěrka přihlášek je středa 19. 1. v 10.15 pro osobní, v 8.15 pro elektronické. Je třeba uvést jméno, příjmení a třídu. Do soutěže se nemohou hlásit studenti z bilingvních rodin nebo ti, kteří pobývali dlouhodobě v zahraničí.

Školní kolo se bude skládat z poslechového cvičení (v 11.10 hod.) a mluveného projevu na všeobecná témata na základě obrázků (od 12.15 hod., harmonogram bude vyvěšen na dveřích).

Na zdatné anglisty se těší

Ivana Hajičová a spol.