FRANCOUZSKÝ DIPLOM ŽÁKOVSKÝ DELF - DELF SCOLAIRE

Téma: 

Arcibiskupské gymnázium se stalo partnerským gymnáziem pro skládání mezinárodní zkoušky z francouzštiny žákovský DELF, DELF scolaire.

FRANCOUZSKÝ DIPLOM ŽÁKOVSKÝ DELF - DELF SCOLAIRE

Je to oficiální diplom pro žáky základních a středních škol vydaný francouzským Ministerstvem školství, který stvrzuje úroveň jejich znalostí francouzštiny.
DELF se skládá ze čtyř diplomů, které odpovídají úrovním Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

Jedná se o mezinárodní diplom tzn. můžete jej skládat jak v České republice, tak ve Francii či Německu anebo v jakékoli jiné zemi světa!
Zkoušky se skládají přímo v Arcibiskupském gymnáziu a vztahuje se na ně zvýhodněné zápisné:


Úroveň Cena Termíny konání testu ústní části
DELF A1 550 Kč místo 800 Kč 28. listopadu 2011 od 28. 11. do 2. 12. 2011
DELF A2 750 Kč místo 1 200 Kč 28. listopadu 2011 od 28. 11. do 2. 12. 2011
DELF B1 1 100 Kč místo 1 700 Kč 2. prosince 2011 od 28. 11. do 2. 12. 2011
DELF B2 1 400 Kč místo 1 800 Kč 2. prosince 2011 od 28. 11. do 2. 12. 2011Zápisy: 7. - 11. listopadu 2011 přímo na gymnáziu (více informací přímo u profesorů FJ)

Proč absolvovat tyto zkoušky?
-protože se jedná o diplom s celoživotní platností, který je uznávaný ve Francii a na celém světě.
-protože v případě, že se žáci budou francouzštině věnovat i po absolvování gymnázia, diplom umožňuje vstup na většinu francouzských a frankofonních univerzit a vysokých škol a bude představovat plus při mobilitě v rámci univerzitních studií ve frankofonních zemích (Erasmus).
-protože i když se žáci nebudou francouzštině po absolvování gymnázia dále věnovat, budou mít certifikát, který stvrzuje jejich úroveň v dalším cizím jazyce, což je velké plus jak při příjmacím řízení na univerzitu, tak na trhu práce.

Další výhody:
-žáci skládají zkoušku přímo na Arcibiskupském gymnáziu za výhodnou cenu
- žáci skládají zkoušku, která odpovídá jejich momentální úrovni
- během studia se dají průběžně složit další zkoušky vyšší úrovně
-žáci mají možnost zpětné vazby od svých vyučujících ohledně výsledků a návaznosti ve výuce
-vyhlídka složení zkoušky orientuje cíle výuky francouzštiny na gymnáziu
-zkouška může být zdrojem motivace
Více informací najdete na stránkách http://www.ifp.cz/DELF-a-DALF, další informace ohledně vzdělávacích programů pro francouzský jazyk pro vaše děti, najdete zde http://www.france.cz/Kontakty-jazykove-a-vzdelavaci

V případě dalších dotazů se můžete obrátit na vedoucí předmětu francouzského jazyka Renatu Šagátovou, sagatova@arcig.cz nebo přímo na vyučující svých dětí.