Tajemství hlubin v mýtech a bájích

Téma: 

5.5. 2006
mezipředmětový projekt: ČJL - Výtvarná výchova
učitelé: V. Valíková, A. Angelová, K. Podškubková, I. Brožová

Po projekci filmu Tajemné mořské hlubiny se část studentů přesunula do čtvrtého patra AG, kde pro ně byl připraven mezipředmětový projekt, spojující literaturu a výtvarnou výchovu. V první části byli studenti seznámeni s tím, jak důležitou úlohu hrála voda a moře v mýtech starověkých a středověkých národů. Potom byli rozděleni do skupin a odesláni do pracovních koutků, kde na ně čekaly texty a knihy, vztahující se k jednotlivým literárně-historickým obdobím: Bible a starověk, Antika, Středověké mýty a báje. Jednotlivé příběhy a motivy měli studenti zařadit do následujících tematických celků: 1.Bohové trestají člověka a pomáhají mu, 2. Krásy mořského a podvodního světa, 3. Příšery z hlubin, 4. Tajemné a zázračné předměty, 5. Zmizelé civilizace.
Druhá část projektu patřila výtvarné výchově. Studenti si podle svého zájmu (mladší ročníky řízeně) vybrali období, které zpracovali výtvarně i literárně. Jednotlivé výstupy můžete vidět na schodišti ke čtvrtému patru.

Na závěr: Počítaly jsme s dvaceti studenty, přišlo jich čtyřicet sedm. Zvládly jsme to jen díky improvizačním schopnostem našich výtvarnic a pomoci prof. Brožové.

Veronika Valíková