Složení školské rady

Téma: 

Přinášíme informaci o kompletním složení nové školské rady a jejím prvním zasedání.

Školská rada Arcibiskupského gymnázia bude po volbách, jejichž výsledky byly vyhlášeny 16. 12. 2005, a po jmenování ředitelem, které se uskutečnilo 22. 12. 2005, pracovat v tomto složení (v abecedním pořadí):

Mgr. Lukáš Bernard
ThLic. Tomáš Biňovec
Dr. Vojtěch Eliáš
Ing. Vladimír Kolomý
PhDr. Hynek Krátký
MUDr. Věnceslava Svobodová
Mgr. Petr Uherka
Ing. Mojmír Kopečný.

První schůze školské rady je svolána na čtvrtek 12. ledna 2006 v 17 hodin do knihovny Arcibiskupského gymnázia.

22. 12. 2005
Ing. Mgr. Richard Mašek