Proběhl den církevního školství 16.9.2006, svátek svaté Ludmily

Tetín: studenti a učitelé AG, hudební podpora pěveckého Sboru AG a Polyphonionu

Oslavení tohoto svátku se neslo v duchu krásné atmosféry tradice tohoto místa, spojení velkého počtu lidí při velmi pěkné mši (sloužené kardinálem Miloslavem Vlkem), hovoru přátel a známých, krásného podzimního dne a v neposlední řadě i hudebním obohacení sboru AG. Tetín navštívilo několik učitelů AG (včetně pana ředitele) a cca 30studentů sboru AG spolu se sbormistrem Igorem Angelovem (a pěveckého sdružení Polyphonion). Zazněly tři písně: Praeses miles Venceslavus (Polyphonion), Lux vera lucis radium a známý velmi starý chorál Svatý Václave, a to jak v původní podobě, tak v renesanční úpravě Náš milý Svatý Václave (Sbor AG+ Polyphonion).
Tento sobotní den byl velmi pěknou duchovní, společnou akcí a zároveň důstojným zahájením činnosti Sboru AG.
Alena Kulhavá