Benefiční koncert na podporu průvodu Tří králů

Ve čtvrtek 9. listopadu se bude od 19 hodin konat v Arcibiskupském gymnáziu benefiční koncert na podporu průvodu Tří králů. Bude účinkovat kapela Ivana Gutierreze Madera a sbor Arcibiskupského Gymnázia. Příspěvek bude ve formě vstupu 100 Kč.

Plakát:BLÍŽE O PRŮVODU TŘÍ KRÁLŮ:

Tento průvod se tradičně koná už od roku 1996. Hlavním organizátorem je Mládež Idente (Juventud Idente), která je mezinárodní mládežnická nepolitická organizace (v ČR je od 15. dubna 1999 zaregistrována jako občanské sdružení) založená významným španělským filosofem, humanistou a spisovatelem Fernandem Rielem.

Jejím heslem je Ad Deum propter humanitatem (K Bohu skrze lidství). Sdružuje mladé lidi různých vyznání z více než 20 zemí světa za účelem dialogu o základních lidských hodnotách a jejich aplikace v moderní společnosti.

Tato akce má humanitární a neziskový charakter, a proto může být organizována jen za podpory dobrovolníků, dárců a sponzorů.

CÍLE PRŮVODU:

uchovávat v Praze Tříkrálovou tradici pro děti velmi atraktivním a didaktickým způsobem s použitím kostýmů a tradičních hudebních nástrojů.

pomoc prostřednictvím Králů potřebným dětem, a to návštěvou nemocnic a dětských domovů dne 6. ledna.

zvýraznit kulturní a duchovní odkaz Tří Králů, jenž napomáhá k rozvoji mezilidských vztahů na základě solidarity, porozumění, pokoje a lásky.

PRŮVOD

Samotný průvod začíná každy 5.ledna v 15,30 hod. na Hradčanském náměstí před Arcibiskupským palácem.

Z brány Arcibiskupského paláce vyjedou tři králové na velbloudech, obklopených družinou pážat a starých Čechů v historických kostýmech. Takto celý průvod směřuje na Loretánské náměstí. Zde dorazí k živému Betlému, s Marií, Josefem a Ježíškem, který se nachází v dolní části náměstí.

Králové nejdříve obdarují zlatem, kadidlem a myrhou Ježíška, pak mohou k jeho nohám složit své dárky všichni přítomní poutníci, tři králové je předají následující den potřebným dětem v dětských domovech nebo nemocnicích.

Na místě si všichni přítomní mohou s pěveckým sborem zazpívat koledy.

Obvyklý konec akce je mezi 16,30 - 17 hod.

Vice informace: Fara Michle, Baarova 23, 140 00 Praha 4 - Michle. Tel: 02/ 24148 5428, 731873683, e-mail midpraha@tiscali.cz