Výsledky voleb do školské rady

Téma: 

Přinášíme výsledky voleb do školské rady AG, které proběhly ve čtvrtek 15.12.2005.

Výsledky voleb do školské rady Arcibiskupského gymnázia, které se konaly dne 15. 12. 2005

a) kandidáti za pedagogy:

1. Mgr. Lukáš Bernard - 29 hlasů
2. ThLic. Tomáš Biňovec - 10 hlasů
3. Dr. Vojtěch Eliáš - 22 hlasů
4. RNDr. Pavel Křížek - 7 hlasů
5. RNDr. Josef Šilha, CSc. - 9 hlasů
6. Mgr. Eva Špačková - 11 hlasů
7. Mgr. Petr Uherka - 17 hlasů

Do školské rady AG tedy byli zvoleni kandidáti č. 1, 3 a 7.

b) kandidáti za zletilé žáky a zákonné zástupce nezletilých žáků:

1. Jakub Bareš - 28 hlasů
2. František Holeček - 42 hlasů
3. Ing. Vladimír Kolomý - 47 hlasů
4. PhDr. Hynek Krátký - 47 hlasů
5. Ludmila Müllerová - 7 hlasů
6. Jakub Němec - 23 hlasů
7. Jan Rosypal - 29 hlasů
8. MUDr. Věnceslava Svobodová - 54 hlasů
9. Ing. Tomáš Zůza - 25 hlasů

Do školské rady AG tedy byli zvoleni kandidáti č. 3, 4 a 8.

Dne 15. 12. 2005 za přípravný výbor

R. Mašek
I. Vejsadová
E. Tomášková
O. Steuerová