Výsledky voleb do školské rady

Přinášíme výsledky voleb do školské rady AG, které proběhly ve čtvrtek 15.12.2005.

Výsledky voleb do školské rady Arcibiskupského gymnázia, které se konaly dne 15. 12. 2005


a) kandidáti za pedagogy:

1. Mgr. Lukáš Bernard - 29 hlasů
2. ThLic. Tomáš Biňovec - 10 hlasů
3. Dr. Vojtěch Eliáš - 22 hlasů
4. RNDr. Pavel Křížek - 7 hlasů
5. RNDr. Josef Šilha, CSc. - 9 hlasů
6. Mgr. Eva Špačková - 11 hlasů
7. Mgr. Petr Uherka - 17 hlasů

Do školské rady AG tedy byli zvoleni kandidáti č. 1, 3 a 7.


b) kandidáti za zletilé žáky a zákonné zástupce nezletilých žáků:

1. Jakub Bareš - 28 hlasů
2. František Holeček - 42 hlasů
3. Ing. Vladimír Kolomý - 47 hlasů
4. PhDr. Hynek Krátký - 47 hlasů
5. Ludmila Müllerová - 7 hlasů
6. Jakub Němec - 23 hlasů
7. Jan Rosypal - 29 hlasů
8. MUDr. Věnceslava Svobodová - 54 hlasů
9. Ing. Tomáš Zůza - 25 hlasů

Do školské rady AG tedy byli zvoleni kandidáti č. 3, 4 a 8.Dne 15. 12. 2005 za přípravný výbor

R. Mašek
I. Vejsadová
E. Tomášková
O. Steuerová