Jedno dlouhé odpoledne v AG se spisovatelem Janem Benešem

Téma: 

Výročí Vítězného února jsme si letos na AG připomněli již 24. 2. v přítomnosti Jana Beneše, spisovatele, člena PEN klubu , soukromníka, výtvarníka, redaktora, vysokoškolského pedagoga a mimo jiné čestného člena Spolku španělských zpěváků čínských revolučních písní v Cádizu (viz níže).

Několik dnů předem zhlédli studenti sext a septim videozáznam původní televizní inscenace Dlouhé dopoledne, jež byla v roce 1969 natočena podle Benešovy povídky Třídní nepřítel režisérem Jaroslavem Novotným. Děj povídky samotné nás uvedl do let padesátých, tj. do doby, kterou drtivá většina účastníků tohoto setkání nezažila, ale dnešní dvouhodinová beseda svým obsahem rámec pouhého vzpomínání dalece překročila.

Všichni se mohou v jedné z více než třiceti vydaných knih našeho hosta (konkrétně Moji výbušní zlotvoři, str.328) seznámit se slovy čínské revoluční písně českého původu a s okolnostmi jejího vzniku:

...Ču-čum sem, ču-čum tam - fánka
čum tam čum sem - fánka,
čin-ži nemá á, činži nemá á, činži, činži -
na činži nemá.
Sta-lin - Mao Ce-Tung.

Při vyvolávání jmen vůdců proletariátu se samozřejmě tleská
s rukama nad hlavou, a pokud možno i vyskočí...


Ne každému se ale poštěstí slyšet a vidět ztvárnění tohoto textu v úderném přednesu čestného člena Spolku španělských zpěváků revolučních písní v Cádizu (viz výše).

Ovšem než se tímto energickým způsobem náš host se svými posluchači rozloučil, řídil se proud jeho polytematického, vpravdě košatého vyprávění dle vyslovených, někdy i zamlčených (zasvěcení pochopí) otázek.
Vnímavý posluchač si z celkově optimisticky vyznívajícího projevu mohl odnést např. i toto povzbuzující, byť přímo nevyslovené poučení z páně Benešova krizového vývoje: V životě nás může potkat mnoho zlého, co neovlivníme, ale můžeme se přitom přesto chovat slušně, rovně a poctivě.

P.S.: Když se s námi pan Beneš v AG loučil, netušili jsme, že se bude muset v blízké době podrobit operaci. Doufáme, že veškeré těžkosti s ní spojené šťastně přestál, rychle se zotavuje a může opět myslet na své psaní.
A k tomu přejeme Janu Benešovi mnoho sil a pevné zdraví.

-ha-