Sdělení ředitele o rezignaci

Téma: 

(ke schůzce s biskupským vikářem pro školství Mons. Václavem Malým, svolané na čtvrtek 24. dubna 2003 v 18:00 hod. do kaple Arcibiskupského gymnázia)

Pro zklidnění situace, která na Arcibiskupském gymnáziu po mém odstoupení z funkce ředitele nastala, s úmyslem přispět ke klidnému průběhu plánované schůzky, prohlašuji v souladu se skutečností, že jsem ze své funkce nebyl odvolán, má rezignace na funkci ředitele školy je dobrovolná, neudála se pod nátlakem, ani se za ní neskrývá diplomatické řešení mého odvolání.

V Praze dne 22. dubna 2003
RNDr. Pavel Křížek