Dopis rodičům - volba člena rady školy

Téma: 

V úterý 18. 3. 2003 v 18:30 se uskuteční mimořádná schůzka rodičů, resp. zákonných zástupců nezletilých studentů, za účelem volby člena rady školy.

     Vážení rodiče!
     Arcibiskupství pražské zřídilo rozhodnutím biskupského vikáře pro školství Mons. Václava Malého ze dne 20.2. 2003, čj. 1111/2003, podle zákona 564/90 Sb. radu školy. Tato rada byla ustavena ke dni 1. 3. 2003, má být šestičlenná s tím, že 2 zástupci zřizovatele byli přímo jmenováni a mně jako řediteli gymnázia bylo uloženo zorganizovat do 31. 3. volbu zbylých čtyř členů. Ze zákona vyplývá, že 2 členové musí být z řad zaměstnanců školy; ti již byli zvoleni schůzí pedagogického sboru - Mgr. Marie Kroftová a PhDr. Anna Lišková. Dalším členem je zástupce zletilých studentů; zvolen byl student 7.B Michal Růžek. Zbývá provést volbu posledního člena rady, kterého je třeba vybrat mezi zákonnými zástupci nezletilých studentů. Z tohoto důvodů svolávám na úterý 18. 3. v 18:30 hod. mimořádnou schůzku rodičů, resp. zákonných zástupců nezletilých studentů. Omlouvám se za krátkost termínu, ale kvůli kvapícímu času nelze příliš otálet. Pokud by se ukázalo, že termín schůzky je skutečně příliš blízký a že z tohoto důvodu nebude zajištěna dostatečná účast, sešli bychom se jindy.
     Tento dopis byl poslán i v tištěné podobě prostřednictvím studentů, prosím o vyplnění návratky.
     Srdečně všechny zdravím a těším se na Váš zájem.

V Praze 13. 3. 2003
RNDr. Pavel Křížek, ředitel

Příloha: