Absolventi

Školu po světě reprezentuje, v široké škále povolání a vysokých škol, již nějakých 1250 absolventů. Ti nejstarší mají čtyřicítku na krku a nejmladší užívají výhod plnoletosti. A ve škole stále vyučuje jen pár učitelů, pamětníků, kteří jsou mezigeneračním pojítkem a nosí v hlavě mnohá jména a zážitky.

Pojďme se spojit a sdílet se ve společném komunikačním prostoru!

Na facebooku vznikla uzavřená skupina Absolventi AG za účelem společné domluvy o fungování klubu. Jsme si vědomi, že dnes už každý nemá čas na vysedávání po schůzích a toto se jeví, jako možnost nejen jak se domluvit na fungování klubu, ale zároveň jak oslovovat absolventy.

https://www.facebook.com/groups/303359303431076/?fref=ts

Na vysokých školách vznikají alumni, a na AGéčku klub absolventů. Je mnoho možností, jak by Klub absolventů AG mohl fungovat a je zcela na vás, jakou podobu tomu budete chtít dát, o co budete mít zájem a co svými nápady podnítíte, do jaké míry se budete chtít zapojit a jaké benefity budou pro vás přínosné. Škola pouze dává impulz a prostor k tomu, abyste i nadále byli součástí alma mater a zároveň tím připravuje i podmínky pro vzájemnou komunikaci, sdílení zkušeností aj. Níže nabízíme různé nápady, které by vás mohly inspirovat k vytvoření toho vašeho klubu. Pro začátek navrhujeme třeba vytvoření komunikační sítě, kde by mohl být „mluvčí třídy“ a nakontaktovat své spolužáky.

Strategický plán

 • vytvořit skupinu zájemců o rozvoj klubu – zakladatelů z řad absolventů, studentů a učitelů
 • vytvořit strategii rozvoje klubu – komunikace, plán benefitů, akcí …
 • Zmapovat současný stav „služeb“ pro Klub absolventů AG
 • Zmapovat zájem absolventů o „služby“ Klubu absolventů AG
 • vybrat, vytvořit a naplnit informační kanál – web, facebook, newsletter …
 • vytvořit formu databáze

 

Co absolvent může poskytovat

 • je ambasadorem školy všude, kde se pohybuje (doma i v zahraničí), zvyšuje prestiž školy
 • poskytuje cenný „Word-of-Mouth“ marketing, buduje dobré jméno školy, oslovuje tím potencionální studenty
 • je loajálním podporovatelem
 • poskytuje své schopnosti a zkušenosti pro rozvoj školy
 • pomáhá se získáváním strategických informací
 • přináší expertní poznatky ze svého profesionálního života
 • poskytuje zkušenosti s PR a marketingem
 • poskytuje expertní pomoc s vedením a managementem školy
 • přináší nové kontakty a dárce
 • pomáhá s vytvářením nových partnerství, advokacie či lobbing pro školu
 • účastní se nebo organizuje „peer to peer“ fundraisingové kampaně
 • zajišťuje organizaci sbírek financí na rozvoj školy
 • stává se pravidelným nebo jednorázovým dárcem („major gift“)
 • je dobrým příkladem pro stávající studenty, poskytuje svůj příběh a motivuje je k budování úspěšné kariéry
 • poskytuje kontakty a nabídky odborné praxe studentů nebo pracovních příležitostí
 • nabízí, jako poskytovatel či organizátor, realizace stáží, poradenství, exkurzí pro studenty a učitele
 • dává podněty pro sladění studijních plánů s potřebami praxe
 • nabízí dobrovolnou pomoc a účast na akcích školy (kulturních, sportovních apod.)
 • nabízí podporu konkrétního studentského projektu, kurzu atd.
 • doporučuje VŠ ke spolupráci, propojuje s kompetentními osobami
 • předává zkušenosti z hledání práce, brigády, zahraničního studia apod.
 • Zapojuje schopné studenty v rámci svých pracovních projektů a vytváří tak vazby mezi školou a zaměstnáním.

Pojďte se dál podílet na životě své školy. Maturitou to nekončí! Klub absolventů AG je určen právě vám. Najděte staré přátele, využívejte řadu benefitů a buďte v obraze.

Články k tématu Absolventi

Tuto středu 28. 11. od 14:00 do 18:00 proběhne ve druhém a třetím patře Arcibiskupského Gymnáziu první ročník besedního setkání pod názvem „AGitace.“

Stránky