Les + trochu Nebes

Milí přátelé z AG i odjinud! V závěru zimy je tu tradiční mírně duchovní zájezd pro rozmanité zájemce z řad současných i bývalých studentů a dalších přátel.Tentokrát pojedeme jen do staroslavného Tetína nad Berounkou.

Doprava: SO 4/3 odj. 8. 51 z hl. n. (Smíchov 8. 58) do Berouna (9. 40), sraz ve vlaku Os 8822 (přední část); od vlaku cca 3 km pěšky (v neděli podobně zpět); návrat: NE 5/3 kolem 16. hod. Smích. a hl. n.

Nocleh: komunitní centrum v Tetíně, vlastní spacák+karimatka

Jídlo: do SO odpol. z vlastních zásob, SO večeře + NE snídaně a oběd společné (kuchyňka k disp., ešusy netřeba); jídelníček sestaví a pokrmy připraví pověřená skupinka, ostatní případně pomohou :).

Program:

  • SO: před obědem práce v místě, odpol. výlet (mj. Kodská jeskyně, Tetínský vodopád), večer: rozhovor na aktuální těžké téma VÁLKA, pakmožná ještě malá noční výprava a určitě čtení na dobrou noc
  • NE: dopoledne kostel + tetínské pamětihodnosti,po obědě úklid a návrat, mezitím? chvíle klídku

S sebou kromě zmíněného: teplé oblečení, dobré boty+přezutí (určitě!), na práci aspoň prac. rukavice! (příp. i oděv); na výlet malý báglík, baterka, doklady+fin. rezerva; hudební nástroj, zpěvník

Cena: SO+NE do 250 Kč/os (doprava, nocleh, společné jídlo, účast. příspěvek)

Různé:

  • práce (důležitá součást programu, možná si ji časově nějak rozdělíme) – v budově (úklid, nátěry,…)
  • výlet: okruh cca 8 km, místy terén; trasu doladíme podle okolností a chuti, změna vyhrazena
  • budova je vytápěná, ale venku bude kdovíjak, raději se vybavte důkladněji na den i noc
  • večerní rozhovor (20 – 21. 30 možná s hosty) – uvede a teologicky podepře farář J. Tomeš z Berouna
  • neděle by po náročnější sobotě měla být odpočinková, vydechovací, příjemná

Přihláška + záloha 100 Kč: do ST 1/3 – kabinet 410; hosté přihlášky tel. či mail, placení na místě

Dotazy: prof. Lauschmann – kab. 410, (776 153 793; 211.cz@centrum.cz)

Na nevšední víkend se spolu s Vámi těší

22. 2. 2023 Zdeněk Lauschmann

Galerie: 
Obrázek k článku Les + trochu Nebes