Zápis z jednání Školské rady 8. 11. 2021

Účast:

 • RNDr. SM Dolores Richtrová OSF - zástupce jmenovaný zřizovatelem
 • Ing. Milan Herian - zástupce jmenovaný zřizovatelem
 • ThLic. Mgr. Pavel Koronthály - zástupce pedagogických pracovníků
 • PhDr. Jan Váňa - zástupce pedagogických pracovníků
 • Mgr. Tomáš Pešek - zástupce pedagogických pracovníků, předseda školské rady
 • Mgr. Vít Kolář - zástupce rodičů nezletilých žáků a zletilých žáků
 • MgA. Irena Pohl - Houkalová - zástupce rodičů nezletilých žáků a zletilých žáků
 • Vlasta Rosická - zástupce rodičů nezletilých žáků a zletilých žáků
 • Ondřej Mrzílek – ředitel školy - host jednání
 • P. Mgr. Jakub Berka – OMLUVEN - zástupce jmenovaný zřizovatelem

 

Bod 1) Změny Jednacího řádu Školské rady Arcibiskupského gymnázia

Návrh Dolores Richtrové (doplnění JŘ v čl. 4 a čl. 8) a Milana Heriana o možnosti rozšíření jednání rady vzdáleně (on-line)

Návrhy zpracuje ředitel školy Ondřej Mrzílek a předloží novelu JŘ do 14 dnů.

 

Bod 2) Volba předsedy ŠR

 • Zvolena byla paní Irena Pohl - Houkalová.

 

Bod 3) Různé

Jan Váňa: Žádost na majitelky nemovitosti o prezentaci záměrů rekonstrukce na schůzi rodičů 24.11.

 • Dolores: Řešíme změny v souvislosti s nárůstem cen materiálů a práce. Prezentaci připravíme. Plán organizace výstavby ovlivňuje nejvýrazněji náročná logistika především kvůli krátkému času stavby v extrémně vytíženém místě v centru města.
 • I .Pohl Houkalová – informace o sociálním fondu Rady rodičů

 

Zapsal: Vít Kolář

Galerie: 
Obrázek k článku Zápis z jednání Školské rady 8. 11. 2021