Zápis z jednání školské rady 30. 9.

1. Svolání a forma jednání

Dne 24. 9. 2020 předseda Školské rady, Mgr. Tomáš Pešek, svolal formou e-mailové pozvánky jednání školské rady a navrhl, dle čl. 3 Jednacího řádu Školské rady Arcibiskupského gymnázia, aby bylo jednání vedeno per rollam – 7 členů se k formě jednání vyjádřilo souhlasně, 1 člen se nevyjádřil. Jednání formou per rollam bylo schváleno.

2. Předmět jednání

Schválení dodatku č. 7 Školního vzdělávacího programu „Osm svobodných umění“. Z nařízení MŠMT došlo ke změně RVP pro gymnázia, důvodem je novelizace školského zákona týkající se organizace maturitní zkoušky. Proto byla nařízena změna ŠVP v této kapitole (3.7). Při této příležitosti proběhly také drobné aktualizace a doplnění, např. změna kontaktních údajů (kap. 1), vybavení školy počítačovou technikou (kap. 2), úprava termínů pro autoevaluaci školy (kvůli souladu s koncepcí školy, kap. 6).

3. Schválení předmětu jednání

Dne 30. 9. byl, dle čl. 6 Jednacího řádu Školské rady, předmětný dodatek přijat bez připomínek – 7 členů se vyjádřilo pro schválení, 1 člen se nevyjádřil.

Galerie: 
Obrázek k článku Zápis z jednání školské rady 30. 9.