Nová hudba na AG

Téma: 

Hudební projekt „Mezilidské vztahy“

Zadáním našeho letošního projektu bylo vyjádřit jedno z následujících témat artificiální hudbou. Témata byla kontrast měst a přírody anebo mezilidské vztahy. Ony mezilidské vztahy nás zaujaly a rozhodli jsme se zpracovat právě je.

Důvod k tomu byl prostý, byla zde spousta možností, jak úkol pojmout. U kontrastu přírody a města si hned každý představí klasický zpěv ptáků a šum větru přecházející ve zvuky aut a tramvají. Co se vám ale vybaví, když se řeknou mezilidské vztahy?

Ztvárnění mezilidských vztahů pomocí artificiální hudby nebyl v závěru vůbec tak lehký úkol, jak se nám zpočátku zdálo. Nejdříve jsme si nebyli jisti, jak se ho zhostit, potom jsme ale dostali tento nápad. Upozorníme především na samotnou změnu nálad osob v průběhu jejich konverzace a tak místo slov použijeme pouhé “hm”. To zároveň poukáže na to, jak nesmyslné jsou problémy lidí v současném světem, kvůli kterým pak dochází ke konfliktům, které mohou přerůst i v násilí.

Našeho plánu jsme se také drželi. V našem výtvoru je vidět, jak eskaluje konverzace mezi dvěma lidmi. Začíná poklidně, postupně se napětí mezi osobami zvyšuje a celá skladba končí výstřelem. Ten má právě poukázat na ono násilí, ke kterému ty malicherné hádky vedou.

Projekt nám přišel velmi přínosný. Zamýšlet se nad otázkou mezilidských vztahů z uměleckého pohledu bylo zajímavé. Jsme rádi, že jsme měli možnosti si něco takového vyzkoušet.

Dílo si poslechněte zde: https://www.youtube.com/watch?v=sZEh3p8ErTg&feature=youtu.be

Agáta Cuhrová, Simona Ciglanská a Vojtěch Mareš, 6.C

 

Hudební projekt „stroMY měsTY“

Stromy městy je projekt, který se zabývá člověkem a jeho vztahem s okolním světem. Proč jsme zvolily právě tento název? Strom a město, slova která se nabízejí k popisu světa kolem nás. Tato dvě slova se mohou na první pohled zdát prázdná, když se ale podíváte pozorněji, možná vás napadne to co nás. A sice, že stromy evokují určitou pospolitost a klid, na rozdíl od měst, která naopak zdůrazňují individualitu a chaos. Náš projekt jsme zaměřily na vzdálenost, kterou lidstvo ušlo od svého vzniku, zejména na přechod mezi přírodou a civilizací.

Úvodní část skladby se věnuje zvukům přírody. Můžete slyšet například zvuky deště, kamenů, cvrlikajících ptáků, a jiné. Následuje překvapivý přechod na zvuky města. V této mezičásti můžete zaslechnout cinkot padajících minci, které symbolizují změnu civilizace s příchodem hmotného bohatství a touhou po majetku(„ach ta buržoazie“) Vedle cinkotu uslyšíte i zvonění mobilního telefonu poukazující na vliv moderních technologií na náš každodenní život. Na konci je zdůrazněná určitá melancholie a touha po návratu k přírodě.

Ačkoliv jsme neměly přesnou představu o finální podobě projektu, po celou dobu jsme zůstaly věrné naší původní myšlence. Jsme rády, že jsme měly příležitost se tomuto tématu věnovat a uvědomit si tak i věci, nad kterými bychom se jinak nezamyslely. Projekt obohatil nejen naši mysl, ale i naše dovednosti v oblasti zvukové editace.

Vedoucí projektu: Barbora Vlková

Zástupce vedoucího: Anna Arnotová

Anna Fotijevová: pomocná koordinace, technická práce (nahrání videa na internet)

Petra Rousová: nahrávání, vytváření zvuků, mikrofony, klapka

Anna Marie Němečková: práce se zvukovým editorem, vytváření zvuků města, režie

Marie Anna Hamalová: práce se zvukovým editorem, vytváření zvuků přírody, kamera

Příloha: 
Galerie: 
Obrázek k článku Nová hudba na AG