Zahájení kroužků ŠK a DDM

Domluva rozvrhu kroužků proběhne 2. 9. od 11 hodin v aule školy. Nabídku jednotlivých kroužků naleznete https://www.arcig.cz/tema/krouzky, nebo můžete sledovat https://www.facebook.com/arcig/

2. 9. v aule budou připravena stanoviště jednotlivých kroužků, kde budou přítomni i lektoři. Jakmile se skupinka zájemců sejde, domluví si s lektorem rozvrh a obdrží přihlášku. Na zápisový arch adepti nezávazně avízují svůj zájem, aby pro nás bylo přehledné, zda můžeme kroužek otevřít a koho máme případně oslovit, pokud zapomene přinést přihlášku. 

Vyplněnou přihlášku (podepsanou zákonným zástupcem dítěte) je potřeba odevzdat do 15. 9.  lektorovi kroužku. Jakmile je odevzdána přihláška a odeslána platba za kroužek na účet 304547021/0100 je dítě považováno za přihlášené. 

Výši úplaty za jednotlivé kroužky naleznete https://www.arcig.cz/s…/default/files/krouzkovne_2019-20.pdf

Dovolujeme si vás upozornit na změnu výše úplaty jednotlivých kroužků. Zohlednili jsme požadavek na rozlišení časové dotace. Nebude již dražší sazba při platbě po termínu. Nově nebude poskytována sleva pro sourozence a nebo pro účastníky ve více kroužcích. Zachovali jsme jednu platbu za školní rok a stále si držíme cenu, kterou jinde platíte za pololetí.  V průběhu prvního týdne může dojít (vzhledem k rozvrhovým možnostem) k úpravě časové dotace u některých kroužků - pak bude upravena i cena za kroužek. Případné změny sledujte na výše uvedeném odkazu. 

Výuka v kroužcích začíná 9. 9. 2019, po domluvě s lektorem však mohou probíhat informativní schůzky již v prvním týdnu.

Máte-li jakýkoliv další dotaz, obracejte se na krausova@arcig.cz

Galerie: