Školní projekt Václav 2020

Školní projekt bude v tomto školním roce věnován pátému z osmi umění našeho ŠVP, a to umění být občan, jehož vzorem je kníže Václav.

Občan chápe cenu a smysl dobrých zákonů, pravidel a tradic a dokáže je ctít.

Mladý, vzdělaný vládce, do kterého byly vkládány velké naděje, jež díky předčasné smrti nemohl naplnit, a který byl milován a vážen, mimo jiné proto, že se pokusil vnést do veřejných záležitostí slušnost a demokratické chápání autority v podobě úcty k člověku a k lidskému životu – vykupováním otroků, rušením uzurpované soudcovské moci, nechutí k hrdelnímu trestu apod., a stal se tak protikladem řady jiných vladařů, negramotných, budujících autoritu přímočarou krutostí a považujících slušného člověka buď za produkt děsivé křesťanské magie, nebo za poslušný nástroj, Václav (+ 929 nebo 935); jeho vystoupení vyzývá k tomu, abychom nalezené zásady neváhali realizovat a dodržovat a abychom originalitou myšlenky, poctivostí srdce i silou paže rozvíjeli společné dědictví naší země.

(z ŠVP AG)

 

TÉMA: SVĚT, VE KTERÉM BYCH CHTĚL ŽÍT

Zaměření:

  • Příroda, ekologie (… a to je ta krásná země…)
  • Česká republika – věc veřejná
  • All the lonely people – where do they all come from? All the lonely people – where do they all belong? (The Beatles)

 

Projektovým dnům je vyhrazen týden od pátku 24. ledna do čtvrtka 30. ledna. Žáci si budou vybírat z nabídky aktivit připravených učiteli, mohou se přihlásit do kterékoli skupiny vhodné pro daný ročník. První čtyři dny projektu budou věnovány samotné činnosti, poslední den pak prezentaci práce ostatním.

Skupiny budou věkově smíšené, projekt je vzácná příležitost poznat druhé, něco se od nich naučit a snad je i něčím obohatit.

Všichni jsou zváni k účasti a aktivnímu zapojení; je čas o věcech nejen slyšet, ale také je prožít na vlastní kůži a třeba i něco užitečného udělat.

Popis přihlašování a anotace jednotlivých skupin najdete v přihlašovací aplikaci (https://vaclav.arcig.cz), organizační podrobnosti tamtéž.

Pokud víte, že se projektu z vážných důvodů nezúčastníte, také to uveďte v přihlašovací aplikaci.

Lucie Bohatá

Galerie: 
Obrázek k článku Školní projekt Václav 2020