Schůzka rodičů budoucích primánů

Sejdeme se v aule školy, odkud se pak přesuneme do učeben 008 (1.A) a 003 (1.B). Na programu bude mimo jiné seznámení s třídními učiteli, informace o začátku školního roku a vyplňování potřebných formulářů.

Prosíme všechny rodiče o účast.

Lucie Bohatá

Galerie: