Projekt Anežka - závěrečné hodnocení

V závěrečném dotazníku odpovědělo 228 studentů, tedy o něco víc než polovina všech zúčastněných (rovnoměrně napříč ročníky), a 31 učitelů.  Odpovídali na níže uvedené otázky a známkovali projekt jako ve škole (1 – 5).

  • Jak hodnotíte celkově letošní projekt? … známka 1,58
  • Jak hodnotíte přínos práce své skupiny pro ostatní lidi (společnost, svět)? … známka 1,75
  • Jak hodnotíte přínos projektu pro sebe osobně (resp. pro své studenty)? … známka 1,70

Nejčastější připomínky:

  • I příště chceme projekt v podobném duchu, volnost výběru zadání pro učitele i studenty.
  • Nejlepší byla praktická pomoc konkrétním lidem a fyzická práce.
  • Nechceme koukat do počítače, poslouchat přednášky a vyplňovat papíry.
  • Spolupráce s lidmi z jiných ročníků je skvělá, i když i to má své hranice.

Jak se liší hodnocení studentů a učitelů? Jak vnímají délku projektu a rozdělení napříč ročníky? Dozvíte se v příloze!

Galerie: