Informace o duchovních akcích na AG

Milí studenti a vážení kolegové,

rádi bychom vás v první řadě pozvali tento čtvrtek 14.11. na AG chvály v kapli naší školy. V 16:45 bude mše svatá a od 17:15 samotná modlitba chval.

Také bychom vás rádi upozornili na následující:

- každou středu v 7:30 slouží bratr Kliment mši svatou v kapli AG

- ve středu a ve čtvrtek odpoledne zpovídají a jsou k dispozici k rozhovorům bratři Kliment (středa) a Hyacint (čtvrtek) v kabinetě NN (508).

- ve čtvrtek v 7:30 v učebně 002 probíhá příprava na křest, biřmování a první svaté přijímání. Ještě bereme nové zájemce!

- 9.12. bude další celoškolní mše sv. v aule ve 12:00 a před tím v 11:00 katecheze (další celoškolní mše sv. budou 6.1., 26.2., 25.3.)

Všechny novinky můžete najít na facebookové stránce Duchovní akce na AG.

Hyacint Ullman OP

 

Galerie: 
Obrázek k článku Informace o duchovních akcích na AG