Biřmování 2019

Nejprve je důležité říct, co to biřmování vlastně je. Biřmování je svátost uvedení do plnosti křesťanského života. Tato svátost je úzce spojena se křtem, je potřebná k naplnění křestní milosti. Věřící v ní dostává dary Ducha Svatého a od jejího přijetí je považován za duchovně dospělého.

Ale nyní o nás. Na přípravu na biřmování jsme poctivě chodili již od začátku roku. Každý týden ve čtvrtek jsme se scházeli o nulté hodině v učebně 002, kde se nás p. prof. Hyacint snažil duchovně posouvat a obohacovat, abychom ke svátosti biřmování (pro některé i křtu) přišli opravdu přichystaní a s plným vědomím toho, co se stane. Pod jeho vedením jsme udělali spousty pracovních listů, přečetli mnoho částí Bible a vůbec se strašně nadřeli. Proto jistě není divu, že jsme již netrpělivě vyhlíželi Velikonoce a následné oslavy Letnic.

Konečně nadešel pátek 7. 6., kdy začala poslední etapa naší přípravy: víkend strávený s dominikány v klášteře u sv. Jiljí zakončený nedělní bohoslužbou, během které jsme měli být biřmováni. Vše bylo zahájeno páteční bohoslužbou v 18:30. Po ní následovaly poučné a zábavné programy: seznamovací hry, adorace, ranní chvály, meditace nad Biblí, procházka, umírání po procházce, mše svatá, protažení mše svaté o nešpory, protažení nešpor o litanie, uklízení, nadšené, nekonečné čekání na kmotry… Až konečně: začátek mše svaté. Sloužil ji otec biskup Václav Malý, mše tedy probíhala hladce, my jsme se ale jen vrtěli v lavicích a těšili se, kdy už nás vyvolá dopředu před oltář. A dočkali jsme se. Stáli jsme v dlouhé řadě a tiše přihlíželi, jak se, jedno za druhým, ozývají naše nová jména a my, ač jsme tomu stále nemohli uvěřit, postupně přijímáme dary Ducha Svatého. Všichni se usmívali a všichni, opravdu všichni, byli šťastní.

Po skončení mše jsme se se svými kmotry a rodinnými příslušníky odebrali zpět do kláštera, kde pro nás bylo přichystáno občerstvení. Pojedli jsme, poklábosili jsme, ale pak už nadešel čas jít domů. Loučení bylo smutné, nejedno oko nezůstalo suché. I tyto strasti však byly překonány a my, konečně biřmovaní, dospělí a plni Ducha svatého, jsme vyrazili na novou část naší cesty životem.

Ester Vlasáková

Ps.: Během mše svaté byli také pokřtěni dva studenti naší školy.

Galerie: