2.A v Anežském klášteře

Poslední školní den před Velikonocemi zakončila naše třída 2.A prohlídkou stálé expozice středověkého umění v Anežském klášteře. Jakožto naše učitelka výtvarné výchovy s námi šla paní profesorka Peterková, také nás doprovázel náš třídní, prof. Tomášek.

Po příchodu do kláštera jsme se rozdělili do dvou skupin. S každou skupinou byl průvodce a jeden z profesorů. Pak jsme zamířili do expozice věnované střední Evropě. Každá skupina se zastavila v jiné části výstavy a věnovala se tak jinému období středověku. K vidění bylo množství soch i obrazů. Zhlédli jsme i několik děl od Mistra Theodorika, pocházejících z kaple Svatého Kříže na Karlštejně. Věnovali jsme se zejména obrazům svatých. Naše skupina obešla vlastně poměrně málo obrazů. To ale vůbec nevadilo, neboť náš průvodce dovedl poutavě vyprávět, a to nejen o samotných obrazech, ale i o zobrazených osobách, což doplňoval různými zajímavými informacemi, například o tehdejší době. Tak jsme se třeba dozvěděli, kolik lidí zemřelo v Evropě při jedné z morových epidemií nebo jakými způsoby byly mučeny mučednice na obrazu.

Prohlídka byla zakončena workshopem. Měli jsme za úkol vytvořit komiks o některém ze svatých, jejichž obrazy jsme předtím viděli. Každému bylo řečeno, jaký výjev má nakreslit. Hoši z naší skupiny si s chutí vyhráli s průběhem mučení sv. Barbory. Nakonec jsme všechny obrázky slepili a vytvořili leporelo.

Výstavu jsme si myslím užili a za sebe mohu říct, že se do Anežského kláštera rád někdy znovu podívám.

P.S. Leporela jsou k nahlédnutí ve třídě 2.A.

Jan Kožený, 2.A

Galerie: