Zpráva z jednání školské rady 11. září 2017

Zpráva ze školské rady AG

V rámci korespondenčního projednání byla 11.9.2017 schválena změna školního řádu. Byl doplněn postup při svolání výchovné komise, dále pravidla o vyloučení žáka. Z podnětu studentů při loňském projektu byla dodána příloha o chování v případě ohrožení školy, tzv. Lockdown protokol.

Členové školské rady neměli připomínky k drobným změnám ŠVP. Vzhledem k jiné časové dotaci došlo v některých předmětech k úpravě učebního plánu.

11. 9. 2017 Jiřina Cvachová

Galerie: