Zápis ze zasedání Školské rady 20. 6. 2017

Přítomni:

  • Jiřina Cvachová - předsedkyně ŠR
  • Jarmila Bláhová, Monika Vagenknechtová - zástupci zřizovatele
  • Marta Linková - zástupce rodičů
  • Vojtěch Dynybyl - zástupce žáků

Omluveni:

  • Ondřej Mrzílek, Eva Špačková, Salome Mecová

Hosté:

  • Richard Mašek - ředitel školy
  • Petr Zouhar - hospodář školy

 

Změny ve složení ŠR:

Novou členkou za zřizovatele školy se stala paní Monika Vagenknechtová

 

Představení rozpočtu na rok 2017 panem Zouharem

Seznámení s rozpočtem na rok 2017, upozornění na schodek rozpočtu ve výši 102 tisíc korun způsobený personálními změnami v učitelském sboru. Potřeba poslat Arcibiskupství na konci srpna aktualizovaný rozpočet.

=>rozpočet projednán ŠR

 

Projednání učebního plánu

Vzhledem k povinné maturitě z matematiky od roku 2020/21 vedení školy podalo návrh na úpravu učebního plánu zahrnující zvýšení počtu hodin matematiky. Změna se bude týkat čtvrtého až šestého ročníku, kdy budou čtyři hodiny matematiky (místo tří). Zvýšení počtu hodin matematiky bude provedeno v kvartě na úkor občanské výchovy (4x matematika, žádná občan. výchova, v septimě však přidání jedné hodiny Základů společenských věd - ZSV), v kvintě na úkor tří hodin fyziky (4x matematika, 2x fyzika) a v sextě na úkor tří hodin chemie (4x matematika, 2x chemie). Přidání jedné hodiny ZSV v septimě ale zapříčiní snížení počtu hodin Biologie (2x ZSV, 2x biologie).

Změny učebního plánu se budou zavádět postupně od školního roku 2017/18 do roku 2020/21.

=>učební plán projednán ŠR

 

Změna při hlasování

ŠR dohodla, že není nutné u výsledků hlasování uvádět jména, stačí tedy jen počet hlasů pro a počet hlasů proti.

 

Termín příštího zasedání

Na prosbu pana ředitele se ŠR sejde znovu na konci srpna (popř. na začátku září). Termín bude upřesněn.

 

Sepsal: Vojtěch Dynybyl

Galerie: