NEJ třídy 2017 - seznamte se!

S potěšením oznamujeme, že nejvyšší ocenění získala 3.A za nižší gymnázium a 7.A za vyšší gymnázium. 2. místo obsadila 4.A a 5.A, 3. místo pak 3.C a 7.B.

Výhercům blahopřejeme, hodnotitelům děkujeme za odpovědný přístup k hodnocení. Velký dík patří všem, kteří se soutěže zúčastnili a pomáhali.

Pojďme společně nahlédnout do některých tříd ...

Za Radu rodičů Dagmar Šenová

Galerie: