Geografická exkurze kvarty B

V úterý 30.5. se 4.B zúčastnila zeměpisné exkurze do Jílového u Prahy. Tato akce se pořádá již tradičně pro kvartu v rámci výuky zeměpisu České republiky. Navštívili jsme Muzeum zlata v Jílovém u Prahy, kde jsme si vyslechli výklad o historii regionu a těžbě zlata. Poté jsme přešli přes rozhlednu Pepř (krásný kruhový výhled po dolním Posázaví) k historické štole sv. Josefa, kde probíhala těžba už od 14. století. Ve dvou skupinách jsme absolvovali prohlídku štoly s poutavým výkladem průvodce, druhá skupina se zatím marně pokoušela vyrýžovat v potoce zlatinky zlata.

Dále jsme pokračovali k řece Sázavě k jezu Žampach, cestou jsme podešli historický kamenný most na trati Posázavského pacifiku, který je jen o metr nižší než pražský Nuselský most. Vlakem z železniční stanice Jílové jsme se vrátili do Prahy. Počasí nám přálo, začalo pršet až když jsme se blížili ku Praze. Myslím, že exkurze se opět vydařila a líbila se.

Dne 1. 6. 2017 napsala: Jana Chloupková

Galerie: