Slavnostní velikonoční koncert AG 4. dubna 2016

Arcibiskupské gymnázium prožilo další ze svých slavnostních koncertů. V pondělí 4. dubna byly důvody k oslavě rovnou tři: koncert se konal v době velikonoční v pondělí, na které zároveň letos připadla slavnost Zvěstování Panny Marie. Koncert tedy dovolil posluchačům i interpretům plně procítit velikonoční události spolu s procítěným Mariiným Magnificat. A třetím důvodem k oslavě bylo zcela jistě vydání a požehnání nového CD Sboru a orchestru AG: Carl Philipp Emanuel Bach - Magnificat.

Dramaturgicky byl koncert rozdělen na dvě poloviny. V první části, která byla pojata spíše jako duchovní setkání a příležitost k modlitbě, zazpívali a zahráli studenti prim a tercií, za podpory Komorního sboru AG a varhanní hry Přemysla Kšici, latinské i české písně ze starých českých kancionálů spolu s velikonočními skladbami Michnovými. Dvojí zhudebnění chvalozpěvu Panny Marie ("Magnificat anima mea Dominum...") od skladatelů jako výše zmíněný Adam Václav Michna z Otradovic či Girolamo Frescobaldi poté dokreslilo první polovinu koncertu, zároveň předznamenávaje polovinu druhou...

Po krátké přestávce nastoupili absolventi Sboru a orchestru AG a došlo k požehnání nové nahrávky p. Josefem Čunkem a fr. Ludvíkem Grundmanem, po kterém následovalo provedení sborových částí právě z Magnificat od C. P. E. Bacha. V této části zavládla slavnostnější atmosféra, zdůrazněná přítomností mnohých absolventů našeho gymnázia ve sboru i orchestru a Bachovou radostnou hudbou. Závěr koncertu tvořily velkolepé velikonoční skladby v interpretaci všech zúčastněných účinkujících, od primánů až po absolventy, které sklidily ovace témeř vyprodaného sálu.

Další akcí sboru bude hudební doprovod mše svaté 27. května při slavnostním předávání maturitních vysvědčení v kostele sv. Ignáce, kde chystáme dílo Te Deum od francouzského královského skladatele M. A. Charpentiera.

Ondřej Dobisík

Galerie: