Pouť do Jablonného

Bylo slunečné ráno předposledního květnového dne. Skupina čítající asi 40 lidí se sešla ke společnému odjezdu na pouť do Jablonného v Podještědí, aby zde mší svatou uzavřela celoroční duchovní aktivity. Celý rok se studenti mohli zapojit jak do pravidelných pátečních mší nebo pondělích modliteb o velké přestávce, tak i do celoškolních mší svatých a jím předcházejících duchovních programů.

Účastníci byli studenti napříč všemi ročníky doprovázeni našimi milými školními kaplany: fr. Hyacintem a fr. Ludvíkem. Cíl poutě nebyl vybrán jen tak náhodou. Jedním z hlavních důvodů byla sv. Zdislava, kterou si připomínáme právě 30. května a která je s Jablonným i tamním dominikánským klášterem neodmyslitelně spojena.

Po příjezdu jsme se uchýlili do refektáře kláštera, kde jsme byli od jedné ze sester seznámeni s historií i současností kláštera a následovala prohlídka kostela a krypty, kde se nachází mimo jiné i hrob sv. Zdislavy.  Poté následovala mše svatá s varhanním doprovodem od Dominika Jirsy a s novokněžským požehnáním od fr. Hyacinta. Dalším bodem programu byl společný přesun ke studánce, kde jsme se občerstvili nejen vodou z léčivého pramene, ale i jídlem z vlastních zásob, o které jsme se mezi sebou podělili. Tato část byla zakončena duchovním zamyšlením fr. Hyacinta a přemýšlejíce o těchto povzbuzujících slovech jsme vyrazili zpět k autobusu.

Můžu říct, že celý den se opravdu vydařil jak po duchovní stránce, tak i po té světské. Dokladem toho je i společná fotka s našimi kaplany, kterým tímto moc děkujeme za zorganizování celé poutě!

Salome Mecová

Galerie: